L’Agència Tributària Valenciana recupera 101,2 milions de frau fiscal a la Comunitat Valenciana el 2019

L’agència ha posat en marxa la campanya “Et telefonem”, un servei telefònic per a la realització de la declaració de la renda.

L’Agència Tributària Valenciana recupera 101,2 milions de frau fiscal a la Comunitat Valenciana el 2019

Segons les primeres estimacions, l'Agència Tributària Valenciana (ATV) ha recuperat 101,2 milions d'euros en la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana el 2019, dels quals 85.360.000 euros es corresponen a les actuacions dels departaments de Gestió i Inspecció, i 15.895.000 a l'acció del Departament de Recaptació. Són, però, dades provisionals fins que s'emeta l'informe de la Inspecció General del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

En compliment del Pla de Control Tributari, des d'aquest organisme es realitzen actuacions en tots els departaments d'aplicació dels tributs, és a dir, en gestió, recaptació i inspecció tributària.

Dels 85.360.000 euros recuperats pels departaments de Gestió i Inspecció, 74,6 milions s'han aconseguit mitjançant les actuacions dutes a terme en l'impost de transmissions patrimonials, successions, donacions i actes jurídics documentats; i 10,7 milions en l'impost de patrimoni.

Augmenta el dúmping fiscal

Tal com ha explicat el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, les actuacions intensives tenen cada vegada més pes, especialment pels expedients relacionats amb el dúmping fiscal, és a dir, trasllats ficticis de residència a comunitats amb beneficis fiscals. Es tracta d’actuacions que realitzen amb la col·laboració de l'AEAT a través de les dades de tramitació d'expedients de canvi de domicili.

Segons la directora de l'Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, aquest tipus de frau és especialment greu perquè produeix un doble efecte; el primer en relació amb els tributs cedits que gestionen les CCAA (successions, donacions, patrimoni) i, el segon, sobre la recaptació de l'IRPF.

Mesures davant de la Covid-19

A causa de la declaració de l'estat d'alarma, l'ATV ha ampliat un mes el termini per a la presentació i pagament dels impostos de patrimoni, successions i donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

A més, l'ATV ha posat en marxa la campanya “Et telefonem”, un servei telefònic per a la realització de la declaració de la renda en col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, ja que les mesures de prevenció del coronavirus han obligat a suspendre l'atenció presencial.

També et pot interessar

stats