Què és el dúmping fiscal?

Les grans empreses solen preferir establir la seu fiscal en territoris amb baixos impostos.

Què és el dúmping fiscal?

El terme dúmping fiscal fa referència als beneficis fiscals que les comunitats autònomes ofereixen a través de deduccions i bonificacions per a reduir certs impostos a la baixa i, fins i tot, a zero.

Una pràctica que afecta principalment els impostos sobre els quals les comunitats autònomes tenen competències: l'impost de patrimoni, el de successions i donacions i, de manera parcial, l'IRPF.

Aquesta potestat d’establir el règim fiscal pot fer que algunes empreses decidisquen traslladar la seu social a una altra autonomia amb menor gravamen per a obtindre majors beneficis.

És el cas de la Comunitat de Madrid, que té bonificat l'impost de patrimoni al 100%, és a dir, que no es paga res, i el de successions al 99%. Aquestes bonificacions atrauen el 44,5% de les 1.000 empreses més grans d'Espanya i fan que la comunitat concentre el 19,2% del PIB de tot el país.

Unes dades que han desencadenat denúncies per "competència deslleial" per part d'algunes comunitats i que fan que la fi del dúmping fiscal estiga entre els objectius del govern central a l’hora d’abordar la reforma del finançament autonòmic, en què començaran a treballar al febrer.

També et pot interessar