Desconnexió digital, jubilació flexible, teletreball i IA: les claus del nou acord de negociació col·lectiva

Està previst que dimarts CCOO done el vistiplau al nou Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, ja ratificat per la CEOE i UGT

Un jove treballa amb l'ordinador des de casa
Un jove treballa amb l'ordinador des de casa / GaudiLab (Shutterstock)
08 de maig 2023 - 19:04

El nou Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) que patronal i sindicats han consensuat planteja, juntament amb la senda de pujades salarials d’un 4% per a enguany i un 3% per al 2024 i el 2025, altres aspectes com el dret a la desconnexió digital, la promoció de la igualtat o la salut laboral. Aquestes són algunes claus d'aquest pacte fins a 2025, ratificat per la CEOE i UGT, i al qual CCOO donarà previsiblement el vistiplau dimarts.

Fixos discontinus

L’acord recomana impulsar el contracte fix discontinu a través dels convenis col·lectius per a adaptar-lo millor a les necessitats de treballadors, sectors i empreses, i s'advoca per habilitar les Empreses de Treball Temporal (ETT) perquè puguen realitzar aquests contractes per a la cobertura de posicions temporals de l'empresa.

Impulsar la jubilació parcial i flexible

Els convenis col·lectius podran reconéixer l'accés a la jubilació parcial amb contracte de relleu i impulsaran els mecanismes per a la seua posada en marxa. Igualment, s'aconsella potenciar des dels convenis fórmules de jubilació gradual i flexible per a facilitar el camí des de la vida activa al retir laboral.

Revisió de contractes públics

S'insta el govern a modificar la llei de contractes públics, que impedeix revisar preus i que no permet a les empreses actualitzar-los davant les pujades del Salari Mínim Interprofessional (SMI). També per a fomentar en els convenis col·lectius els Plans de Pensions d'Ocupació "com a mesura d'estalvi a llarg termini". 

Definició del teletreball i desconnexió digital

Els convenis han d'identificar els llocs i les funcions "susceptibles de treball a distància" i establir-hi les condicions d'accés, així com la durada màxima d'aquest tipus de jornada, la jornada mínima presencial i el percentatge de referència per a ambdues. L’AENC contempla igualment que es regule en conveni la desconnexió digital com "un dret a no atendre dispositius digitals fora de la jornada", encara que assenyala que "la connexió voluntària no comportarà responsabilitats de l'empresa".

Mesures a favor de la igualtat i la diversitat

Es recull "la necessitat de promoure la igualtat real entre dones i homes en l'ocupació" mitjançant mesures en matèria de conciliació i de foment de la contractació de dones, especialment en llocs o sectors on estan infrarepresentades. També que la inclusió de persones amb discapacitat, la diversitat LGTBIQA+ i la violència sexual i de gènere són matèries que han de tractar-se en els convenis col·lectius.

Arriba la intel·ligència artificial

L’AENC reconeix l'"impacte significatiu" de la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) en el món laboral i estableix que el desplegament d'aquests sistemes seguisca el "principi de control humà", que ha de ser segur i transparent, i que ha de regular-se en la negociació col·lectiva.

Les mútues podrien realitzar proves diagnòstiques

S'estableix el compromís de treballar per a reduir el nombre de processos d'incapacitat temporal (IT) derivats de contingències comunes —una alteració de la salut que no té condició d'accident de treball ni de malaltia professional— i la durada. Es demana també que les mútues puguen realitzar proves diagnòstiques i tractaments terapèutics i rehabilitadors en processos d’IT per contingències comunes d'origen traumatològic. En l'àmbit de la salut laboral es busca avançar en la gestió preventiva dels riscos psicosocials, impulsant programes de prevenció de l'estrés laboral.

Flexibilitat interna per a la plantilla

Es fomentarà que els convenis aporten flexibilitat interna per a "facilitar l'adaptació competitiva de les empreses i mantindre l'ocupació", amb una menció específica a l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per a "abordar situacions conjunturals", així com la preferència de les reduccions de jornada davant de la suspensió de contractes. Així mateix, l’AENC recomana fixar les jornades en còmput anual per a "facilitar fórmules flexibles d'ordenació del temps de treball".

També et pot interessar

stats