Brussel·les demana un sostre de despesa d'acord amb el deute per país i manté el dèficit màxim en el 3%

Atén la petició de flexibilitat que van plantejar països com Espanya i classificarà els estats membre en tres categories sobre la base del deute públic que acumulen

Bitllets de 500 euros
Bitllets de 500 euros / Corona Borealis Studio (Shutterstock)

La Comissió Europea ha presentat les seues idees per a la revisió de la disciplina fiscal, que preveu regles més flexibles i assequibles.

Regles com un sostre de despesa neta a mitjà termini que estiga subjecte al deute específic de cada estat membre i que tinga un horitzó de quatre anys ampliable fins a un màxim de set. Tot i això, manté el límit de dèficit públic en el 3% i preveu un ventall més ampli de sancions, però amb reducció d'imports.

No obstant això, Brussel·les ha incidit en el fet que els canvis que proposa en el Pacte d'Estabilitat i Creixement no signifiquen que s'aconseguisquen acords bilaterals entre la Comissió Europea i l'estat membre en qüestió, sinó que cadascun dels plans estructurals hauran d'obtindre el suport del Consell.

La nova senda de despesa, que atén la petició de flexibilitat que van fer països com Espanya, classificarà els estats en tres categories sobre la base del deute públic que acumulen.

Així, els països amb deute substancial hauran d'assolir un ajust fiscal complet en l'horitzó d'aquest pla, és a dir, quatre anys, que es redueixen a tres en el cas de les economies amb un deute moderat. Els països amb un deute "baix" no tindran l'obligació de realitzar ajustos.

No obstant això, la proposta preveu que per als països que tinguen un gran deute públic el període de quatre anys tinga una possibilitat d'extensió fins a un màxim de set si aquests es comprometen a dur a terme reformes o inversions. En tot cas, els països han d'assegurar que el deute està en una senda de descens plausible.

Clàusula específica d'eixida

Així mateix, s'introdueix una clàusula específica d'eixida per als estats membre que preveu la possibilitat de fets extraordinaris, com ara pandèmies o guerres, derivada del context postcovid-19 actual i de la crisi després de l'atac de Rússia contra Ucraïna.

La proposta manté algunes de les obligacions de la disciplina actual, com és el cas del procediment de dèficit excessiu, que continua en un màxim del 3%.

Aquest procediment basat en el deute es reforçarà i s'activarà quan un estat membre amb un deute superior al 60% del PIB es desvie del sostre de despesa neta acordat.

També et pot interessar

stats