Antics alumnes podran recuperar els seus períodes de pràctiques com a anys cotitzats

Tindran l'opció de subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social, que els permetrà computar eixos períodes fins a un màxim de cinc anys

Alumne d'un programa de pràctiques
Alumne d'un programa de pràctiques / Agències

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha aprovat este dimarts l'orde que permetrà recuperar la cotització d'aquell alumnat que en el passat va fer períodes de pràctiques formatives, de pràctiques acadèmiques externes o la participació de graduats universitaris, a través d'estudis oficials de doctorat en programes de formació de naturalesa investigadora, tant a Espanya com a l'estranger.

Els qui hagen participat en eixos programes podran subscriure un conveni especial, per una única vegada, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), que els permetrà el còmput d'eixos períodes de cotització fins a un màxim de cinc anys, segons ha informat el Ministeri.

“Hui és un dia importantíssim. Esta mesura representa la millor definició del govern de justícia social. Ampliem els drets dels més joves, de persones que s'estan incorporant ara al mercat laboral, però també reparem els desequilibris i obrim la finestra a aquells que no van tindre eixa opció en el passat", ha destacat la ministra Elma Saiz.

La mesura beneficia antics alumnes universitaris; antics alumnes de formació professional (excepte quan les pràctiques s'hagueren prestat en el règim de formació professional intensiva), així com antics alumnes d'ensenyaments artístics superiors, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius del sistema educatiu.

També aquells graduats universitaris que, a través d'estudis oficials de doctorat, hagen participat abans del 04.02.2006 —data d'entrada en vigor l'Estatut de Personal Investigador en Formació— en programes de formació de naturalesa investigadora, tant a Espanya com a l'estranger.

Entre els requisits per a subscriure el conveni estan que les pràctiques no remunerades hauran d'haver-se produït amb anterioritat a l'1 de gener de 2024 i, en el cas de les pràctiques remunerades, hauran d'haver-se produït amb anterioritat a l'1 de novembre de 2011. Per a acollir-se a este conveni especial els interessats hauran d'acreditar el període de duració dels programes de formació en els quals hagen participat.

Estos antics alumnes seran assimilats a treballadors per compte d'altri a l'efecte de la seua inclusió en el Règim General de la Seguretat Social. Així, la cotització pels períodes de pràctiques reconeguts en este conveni especial tindrà per objecte la cobertura de les prestacions de jubilació i d'incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes.

La base de cotització pel conveni especial estarà constituïda per la base mínima de cotització per contingències comunes corresponent al grup 7 de cotització del Règim General de la Seguretat Social vigent l'any 2024, a la qual s'aplicarà un coeficient reductor del 0,77 per 100. Una vegada la TGSS ha calculat l'import total de la cotització a ingressar, l'abonament es podrà fer mitjançant un pagament únic o mitjançant un pagament fraccionat en un nombre màxim de mensualitats igual al d'aquelles per les quals es formalitze el conveni. Esta ordre entrarà en vigor el dia primer del mes següent al de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Des de l'1 de gener de 2024, l’alumnat que fa pràctiques formatives, remunerades o no, està inclòs en el sistema de la Seguretat Social. Des d'eixe moment, quasi 570.000 estudiants han estat en situació d'alta almenys un dia, segons les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

També et pot interessar

stats