Ja es poden demanar les ajudes per a hipoteques variables

La Generalitat habilita subvencions de 300 o 600 euros per a alleujar les butxaques de les famílies més vulnerables

Uns habitatges a la ciutat de València
Habitatges del municipi d'Alfafar / À Punt NTC
À Punt NTC
À Punt NTC @apuntnoticies
19 de maig 2023 - 14:37 Actualitzat: 25 de maig 2023 - 08:32

Aquest dijous comença el termini per a demanar les ajudes directes de la Generalitat per a pagar hipoteques a tipus d'interés variable. La mesura, destinada als col·lectius més vulnerables que tinguen vigent aquest préstec, es regula en un decret que el ple del Consell ha aprovat aquest divendres i contempla quanties de 300 o 600 euros, en funció del nivell d'ingressos de qui sol·licite.

El volum total del fons puja a sis milions d'euros amb càrrec als pressupostos de la Generalitat del 2023. No obstant això, podran ampliar-se perquè "en cap cas es quede ningú fora", ha assegurat la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del ple.

Requisits

La convocatòria es dirigeix als sectors més pobres que tenen contractada una hipoteca en règim de tipus d'interés variable, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana. El requisit per a ser considerat col·lectiu vulnerable estarà en els ingressos bruts anuals de la unitat familiar, que hauran de ser iguals o inferiors a 33.600 euros.

Les persones beneficiàries hauran de ser titulars d'un préstec hipotecari variable per a la compra d'habitatge usual, formalitzat abans del 30 de juny del 2022 i amb revisió del tipus d'interés posterior a l'1 d'abril del 2022. L'import nominal concedit no podrà superar els 240.000 euros.

A més, la càrrega financera en els últims dotze mesos per la hipoteca ha d'estar per damunt del 40%, per a ingressos bruts anuals inferiors o iguals a 25.200 euros, i per damunt del 50% si estan entre aquesta quantia i 33.600 euros. Per a ser elegible caldrà estar al corrent en els pagaments del préstec i tindre la condició de No declarant respecte a l'impost sobre el patrimoni.

Aitana Mas ha afirmat que calcular el nombre de beneficiaris és complicat perquè s'ha d'estimar sobre la unitat familiar. Per això el fet que l'import total puga ampliar-se mitjançant un crèdit ampliable en funció de les peticions que es registren. En tot cas, les previsions inicials del Consell quan va anunciar-se la mesura, a l'abril, eren que podria arribar a unes 30.000 famílies valencianes.

Bo amb dues quanties, segons nivell de renda

S'estableixen dos trams d'ajuda, en funció del nivell d'ingressos bruts anuals que acredite cada unitat familiar i del pes de la càrrega financera hipotecària sobre la renda neta anual. D'una banda, s'ofereix una bonificació de 600 euros per a ingressos bruts anuals de fins a 25.200 euros i que dediquen, almenys, el 40% de la renda a pagar la hipoteca. D'altra, la de 300 es destinarà a demandants amb ingressos bruts anuals superiors a 25.200 euros i fins a 33.600 euros, però que destinen, almenys, el 50% dels ingressos al pagament del préstec hipotecari.

Així és el nou bo per a ajudar a pagar la hipoteca
Així és el nou bo per a ajudar a pagar la hipoteca / À Punt NTC

Com demanar-lo

Per a presentar la sol·licitud, cal demanar cita. El termini per a aquest tràmit comença a les 09:00 hores d'aquest dijous i conclourà a les 23:59 hores del 15 de setembre del 2023.

Les peticions s'han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de l'administració autonòmica. En la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a emplenar el formulari.

La sol·licitud d'ajuda haurà d'acompanyar-se d'informació relativa al préstec hipotecari, acreditada mitjançant certificació de l'entitat financera prestadora o bé subsidiàriament, amb la documentació justificativa emesa per l'entitat financera. Caldrà adjuntar el rebut de l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2021 sobre l'habitatge habitual en garantia de la hipoteca per a acreditar la referència cadastral. I també una declaració responsable dels integrants de la unitat familiar a 31 de desembre del 2022, a excepció del sol·licitant de l'ajuda.

En cas que els demandants que estiguen obligats a presentar declaració de la renda el 2021 no ho hagueren fet, no tindran dret a percebre aquestes ajudes a les hipoteques.

També et pot interessar

stats