Organitzacions de metges advoquen per l'ús de la mascareta per a fer esport

El contacte entre els esportistes i l'elevat increment de la ventilació pulmonar poden afavorir la propagació de la Covid-19.

Una esportista amb mascareta
Una esportista amb mascareta / Joaquin Corchero (Europa Press

La Societat Espanyola de Medicina de l'Esport (Semed) i el Consell General de Col·legis Oficials de Metges advoquen per l’ús de la mascareta quan es fa esport com a mitjà indispensable per a controlar la propagació del coronavirus.

En la seua anàlisi, totes dues organitzacions insisteixen que l'activitat física, des del punt de vista del coronavirus, té dos “enormes inconvenients” que poden afavorir-ne la propagació: el contacte entre els esportistes i l'elevat increment de la ventilació pulmonar. Per això recomanen usar una mascareta nova en cada sessió d'entrenament o competició i canviar-la en el cas que s'humitege o s'embrute, especialment en recintes tancats.

La Semed recorda que encara que és menys conegut, cada vegada hi ha més consciència que l'increment de la ventilació pulmonar per l'esforç, és a dir, l'aire que és inhalat i exhalat en cada respiració, és “molt gran”. Una situació que fa que un recinte tancat puga rebre centenars de litres d'aire de diversos esportistes que estiguen entrenant. Quan torna a ser utilitzat per ells mateixos i si un d'aquests esportistes n’és portador, “amb tota probabilitat, contagiarà alguns o tots els seus companys”.

També s'ha analitzat la possible disminució del rendiment per l'ús de mascaretes en la pràctica esportiva. Un recent estudi en el qual els subjectes analitzats van fer cadascun tres proves d'esforç màxim (sense mascareta, amb mascareta quirúrgica i amb FFP2), va trobar que mentre que l'ús de les FFP2 disminuïa notablement quasi tots els paràmetres estudiats, l'ús de les quirúrgiques no afectava més que alguns paràmetres de confort (calor, resistència a la respiració, picor o pressió).

Entre les recomanacions que fan les organitzacions mèdiques subratllen que no s'han constatat efectes secundaris amb l'ús de la màscara, en repòs ni en exercici, sempre que s'use adequadament.

També et pot interessar