Els col·lutoris podrien reduir fins a mil vegades la capacitat d'infecció del coronavirus segons un estudi

Descobreixen els efectes antivirals contra la Covid-19 del clorur de cetilpiridini, un component químic present en alguns col·lutoris.

La capacitat d'infecció del SARS-CoV-2 després d'haver estat en contacte amb el col·lutori es redueix fins a mil vegades
La capacitat d'infecció del SARS-CoV-2 després d'haver estat en contacte amb el col·lutori es redueix fins a mil vegades / Shutterstock

Un grup de científics ha descobert que el clorur de cetilpiridini (CPC), un component químic present en alguns col·lutoris, és capaç de reduir fins a mil vegades la capacitat d'infecció del SARS-CoV-2, segons un estudi preclínic dut a terme en cèl·lules cultivades en laboratori. Aquest experiment ha posat en relleu que alguns col·lutoris tenen un efecte antiviral gràcies a la seua capacitat antisèptica, per la qual cosa podrien ser una eina útil per a frenar la transmissió de la Covid-19. La investigació l'ha realitzada el centre IrsiCaixa, impulsat per la Fundació La Caixa i la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb científics del Dentaid Research Center.

De moment, l'efecte antiviral només s'ha demostrat en estudis preclínics. El pas següent serà fer un assaig d'eficàcia en humans, que estarà liderat per la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses (FLS). En cas de demostrar-se l'efecte antiviral del CPC en humans, els col·lutoris podrien ser clau per a ajudar a reduir la transmissió de coronavirus en qualsevol zona geogràfica, ja que són econòmics, fàcilment distribuïbles i emmagatzemables.

Els científics han demostrat que la membrana imprescindible per als virus a l'hora de reconéixer les cèl·lules i infectar-les es desestabilitza en contacte amb el CPC, de manera que l’espícula, la protuberància proteica de l'embolcall víric, deixa de ser funcional i el SARS-CoV-2 és incapaç d'infectar.

El personal investigador ha posat en contacte durant dos minuts virus aïllats de pacients amb Covid-19 amb el col·lutori que conté CPC. Llavors han pogut observar que la capacitat d'infecció del SARS-CoV-2 després d'haver estat en contacte amb el col·lutori es redueix fins a mil vegades en cultius cel·lulars.

“Hem comprovat que el CPC és realment el que té un paper antiviral perquè, duent a terme el mateix experiment amb col·lutori sense CPC, el virus continua tenint una alta capacitat d'infectar i destruir cèl·lules”, ha assegurat la coordinadora de l'estudi i investigadora principal d'IrsiCaixa, Nuria Izquierdo-Useros. “Encara que l'ús d'aquest col·lutori no previnga la infecció per coronavirus, sí que podria evitar la propagació del virus. Aquesta mesura seria fàcil, efectiva i aplicable a escala global”, ha remarcat la investigadora.

També et pot interessar