Mal disgust

4 min.
7

Salvador Mateu apareix per cals Pedreguer: té una nova oferta dels promotors immobiliaris perquè Blai venga les terres. Són molts diners, però la integritat del bodeguer està per damunt de l’economia. El que proposa Mateu és quasi un insult i el tio Pep ho ha sentit tot.