Ferri troba Santi, o a l'inrevés

4 min.
7

Santi continua bambant per la serra. Tot el poble el busca, però ell sap que ha de continuar fugint, ha furtat diners i objectes de valor perquè son tio no li fera mal a Raquel i no pot deixar-se veure, excepte que un amic estiga patint perquè no el troba. Eixe amic és Ferri.