Crida d’À Punt per a la producció de formats d'entreteniment relacionats amb el turisme 2020

Els formats s'han d’ajustar al prime time de la cadena i el termini de presentació de propostes és fins al 8 de juny.

Crida d’À Punt per a la producció de formats d'entreteniment relacionats amb el turisme 2020
Crida d’À Punt per a la producció de formats d'entreteniment relacionats amb el turisme 2020

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) vol activar el conveni signat per a la Promoció del Turisme a la Comunitat Valenciana, S0781000, dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2020, amb una crida per a la creació i difusió de continguts audiovisuals amb la finalitat de promocionar els recursos i l’oferta turística de la Comunitat Valenciana a través de les diferents finestres d’À Punt (televisió, ràdio, web i xarxes socials).

Entre els requisits dels projectes, s’especifica que han de ser formats que s’ajusten al prime time de la cadena. Es busca, a més, que els formats estiguen coproduïts almenys entre dues empreses productores, dirigit a tots els públics amb una durada mı́nima de 50 minuts, amb un preu màxim de 500 €/min. També s’inclou entre els requisits que els programes siguen gravats.

Fomentar el turisme, incentivar el mercat i el consum de proximitat

Les temàtiques que poden incloure els formats presentats han de fomentar el turisme espanyol a la Comunitat Valenciana, però també el turisme intern i internacional sense deixar de banda el turisme rural propi. Cal posar en valor la gastronomia mediterrània i la marca institucional L’Exquisit Mediterrani. Mostrar la Comunitat Valenciana a través de referents de la societat, la cultura, l’esport i altres col·lectius professionals. A més, el programa no pot deixar de banda com el sector turístic a la Comunitat Valenciana ha implementat totes les mesures per a garantir la seguretat i la qualitat dels seus serveis.

Termini de presentació de propostes, fins al 8 de juny

La documentació de les propostes a presentar ha d’incloure: el formulari de registre degudament omplit, un dossier explicatiu del format, escaleta detallada del programa, una proposta de presentador/a si el format ho requereix (en cap cas, aquesta proposta serà vinculant), una proposta de director/a, realitzador/a i currı́culum, proposta de guionistes i currı́culum, proposta productor/a executiu/iva i currı́culum, pressupost, pla de treball, i historial de les empreses productores. De forma opcional, es podrà adjuntar un teaser del programa.

Les propostes es podran lliurar de dues maneres:

1. Per correu postal o missatger: ctra. del Polı́gon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot.

2. Per correu electrònic: cridasamc051820@cvmc.es

En qualsevol dels dos casos, l’SAMC tornarà còpia del formulari de registre amb número de registre i data com a justificant de recepció.

Termini de presentació de propostes: fins al 8 de juny, a les 14:00 h.

La informació amb les bases i el formulari de registre es troben publicats al web de la CVMC.

Criteris de valoració i de selecció dels projectes

Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC, segons els criteris següents:

- Qualitat i format de la proposta.

- Viabilitat econòmica. Es valorarà favorablement la rebaixa del preu màxim establit, sempre que no condicione el format i la qualitat de la proposta presentada.

- Es valorarà la presència de professionals valencians dins dels equips artı́stics i tècnics.

- Es valorarà que almenys una de les productores i/o els principals caps d’equips tinguen experiència en la realització del format que es presente.

- Adequació del format a l'emissió en horari de prime time.

- Capacitat d’emissió del format en 8 setmanes a partir de la signatura del contracte.

Una vegada estudiades les propostes, es publicarà una adjudicació provisional. La contractació estarà condicionada a les negociacions tant econòmiques com de continguts entre les empreses productores i l’SAMC.

També et pot interessar

stats