14.11.2022 | Berklee

16 min.
tp

‘Músicos con mucha calle’ és la nova iniciativa de divulgació cultural que ens porten des de Berklee, amb l’objectiu de retre homenatge a la tradició musical de la ciutat de València i recollint la història dels 84 carrers dedicats a la música.

stats