Singulars. Toni Mestre

Temporada 1 44 min.
tp

Periodista i escriptor valencià. Va fer ràdio en valencià en els anys setanta, quan Franco encara era viu i des de la ràdio pública. És un referent cívic de primer ordre, que va impulsar tot tipus d’esdeveniment relacionats amb la cultura valenciana. Poetes, músics, artistes plàstics... tots van passar pel se programa. En Singulars escoltem la veu de Toni Mestre i reconstruïm aquesta vida amb persones com Maria Josep Poquet, que va fer ràdio amb ell; amb Frederic Martí, company de vida durant més de quaranta anys; i amb altres personatges que el van conèixer.

stats