17.04.2023 | Pormishuevismo

18 min.
tp

Amb Erik Harley fem una repassada de les pífies arquitectòniques més destacades del territori valencià. Hui, la rodona de la torre Miramar.