29.06.2022 | Pròxima parada | Quarta hora

53 min.
tp

Ronda comarcal per empreses amb una ètica ecologista interessant, eixim al carrer per a conéixer quina opinió té la gent dels tatuatges i parlem amb el tatuador professional Benja Miquel Fortanya, i fem un balanç provisional del Festival Cinema Jove amb el seu director Carlos Madrid.