28.04.2021 | Pròxima parada | Quarta hora

tp

Jordi Colonques i l’obra “El llibres dels morts”, Paula Serrano, directora i coreògrafa de l’espectacle “Antes de que todos lo sepan”, i en la secció de cine: la fi de les sales de cine?