25.03.2021 | Pròxima parada | Primera hora

tp

Consultori de dubtes amb Aida Casanova, efectes de les restriccions de mobilitat en l'hoteleria amb el president d'Hosbec, i el sexe en temps de Covid.