24.10.2022 | Pròxima parada | Primera hora

26 min.
tp

Comencem posant-nos al dia de tot el contingut audiovisual del que podem gaudir en La Mostra de València amb el seu director artístic Eduardo Guillot.