01.12.2022 | Pròxima parada | Segona Part

52 min.
tp

Ens endinsem en el Dia Mundial del VIH i la Sida i, en 'El cas d'Aida Casanova', analitzem el tràmit de la 'Llei de Famílies'.