La vida no es un parvulari Header

La vida no és un parvulari

tp

La vida és genial per a Freddy, mestre de preescolar i pare a temps complet, fins que a la seua esposa Juliana li ofereixen una oportunitat de faena única a la vida, que canviarà les seues vides per complet. No obstant això, és per a bé o per a mal?