28.05.2022 | El musiquer

Temporada 1 85 min.
tp

La Capella de Ministrers, és l’encarregada d’obrir la primera pàgina del programa de hui, per a deixar pas a les comandes de l’audiència, "El racó de la sarsuela", i les efemèrides musicals que salpebren el calendari històric de la música clàssica al llarg dels anys. El traspàs de Joseph Haydn, tanca la proposta musical d’aquesta jornada.

Continguts