17.10.2020 | El musiquer

Episodi 192 Temporada 4 85 min.
tp

Aquesta edició del programa 'El musiquer' oscil·la entre la cançó tradicional anadalusina del segle XVII, interpretada per la Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner, i la versió orquestral del tema 'Galileo' a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Londres, que versiona la mítica peça del grup The Queen. Dins d’aquest parèntesi, trobem la 'Rapsòdia de Pasqua' del mestre López Chavarri; un fragment de la 'Canción de la juventud' de la sarsuela "Doña Francisquita" o la recuperació de l’òpera 'El mozo de mulas' del malaurat compositor Antonio José Palacios, assassinat l’any 1936. També hi ha la música de Franz Joseph Haydn i la secció que recull les dates i els fets musicals més destacats.

stats