16.01.2022 | El musiquer

Temporada 1 84 min.
tp

Obrim la finestra musical del programa de hui amb el ballet 'Don Quijote' coincidint amb la data de la primera edició d’aquest llibre de cavalleries, on el personatge va salvar de la foguera el 'Tirant'. Tot seguit, la Capella de Ministrers, uns cèntims d’òpera, per continuar amb el "Racó de la sarsuela", un "País d’històries" i una "Plaça Major" amb el periodista Juli Esteve.

Continguts