15.05.2022 | El musiquer

Temporada 1 85 min.
tp

Les comandes fetes per l’audiència obren la porta del conjunt d’un programa que continua amb “El Racó de la Sarsuela” oferit per Elies Bernabé; un relat de la secció “Un País d’històries” de la colla del professor Enric Ramiro i “Un vaixell musiquer” que partirà des del port de Ràdio Godella per al conjunt de persones que estimen la música d’arrel. La “Plaça Major” la protagonitza José Duce, del grup Amystis.

Continguts