Quina és la verdor que tenim a les nostres terres?

La superfície de sòl artificial guanya terreny al sòl amb vegetació

Quina és la verdor que tenim a les nostres terres?
Quina és la verdor que tenim a les nostres terres?

La societat valenciana ha experimentat canvis sobre els usos del sòl durant els últims anys. El model econòmic es reflectix en els usos del sòl, de manera que aquests canvis produeixen modificacions en els ecosistemes i, per tant, afecta el benestar de la població. 

La necessitat de controlar l’ocupació del sòl i analitzar-ne l’evolució permet impulsar polítiques de gestió territorial. Programes i projectes que corregeixen les tendències no desitjables en aquesta pràctica. 

El projecte Corine Land Cover (Coordination of Information on the Enrivonment) va ser impulsat per la Unió Europea en els anys 80 amb l’objectiu de fer un seguiment de la cobertura del sòl als països d’Europa. S’hi van establir 44 classes de cobertura de sòl a escala 1:100.000 a partir de la fotointerpretació de les imatges de satèl·lit que oferia LandSat. Aquest projecte s’ha replicat diferents anys, per a poder fer un seguiment de la cobertura del sòl. Es tenen dades de quatre períodes, des de 1990 fins al 2012. 

El projecte Siose (Sistema d’Ocupació del Sòl a Espanya) naix amb la mateixa filosofia que el Corine: poder fer un seguiment de la cobertura del sòl, però en aquest cas amb més resolució espacial, és a dir, a escala 1:25.000. Les dades per a aquest projecte provenen del satèl·lit Spot 5 i d’ortoimatges. Les primeres dades del Siose es publicaren al 2005 i s’han actualitzat als anys 2009, 2011 i 2015. 

Amb l’anàlisi de les dades obtingudes del projecte Siose, segons les dades publicades a l’Atles estadístic oferit per l’Institut Cartogràfic Valencià, entre 2005 i 2015, s’ha produït una disminució de la superfície cultivada i un descens de la cobertura forestal global. Per contra, la cobertura artificial i els terrenys sense vegetació han augmentat.

També et pot interessar

stats