Cada vegada més nits tropicals

A la ciutat de València s’han multiplicat per 4.

Nombre de nits tropicals
Nombre de nits tropicals

En Climatologia es considera nit tropical aquelles nits en què la temperatura nocturna no baixa dels 20 °C en tota la nit.  

José Ángel Nuñez, cap de climatologia de la delegació de València de l’Agència Estatal de Meteorologia ha fet pública l’evolució del nombre de nits tropicals registrades a la ciutat de València.

En l’atles climàtic d’Espanya i Portugal podem observar com la mitjana de dies amb nits tropicals en el període de 1981 a 2010 és superior a la zona costanera de la Península propera al mar Mediterrani. A mesura la mar es calfa al llarg de l’any, perd l’efecte refrigerador sobre les zones costaneres. Les zones litorals de la Comunitat Valenciana registren de mitjana més de 50 nits tropicals a l’any.

Com comenta José Ángel Núñez, caldria revisar el concepte de nit tropical i triar un llindar més elevat, com ara 24 °C o 25 °C, que són valors a partir dels quals la sensació de calor nocturna és més acusada. També cal comentar que a partir d’aquestes temperatures de més de 23 °C, l’efecte de la humitat elevada també és un factor que guanya protagonisme a l’hora d’augmentar la sensació de calor.

Evolució nits tropicals anuals a la ciutat de València 

A la ciutat de València la tendència a augmentar és clara, amb un increment més clar a final del segle XX.

José Ángel Núñez ens detalla que l’augment de nits tropicals a València, no només és causa del canvi climàtic i del calfament del clima observat a la ciutat. En aquest cas, com en altres ciutats, cal també valorar l’efecte de l’illa de calor urbana. El creixement de les ciutats costaneres impedeix la circulació de les brises nocturnes. A més a més, els materials amb què les ciutats estan construïdes afavoreixen l’acumulació d’energia al llarg del dia, que després s’allibera a l’ambient al llarg de la matinada.

És per això que moltes vegades podem trobar diferències de més de 3 graus entre el centre de les ciutats i en la rodalia.

Temperatures mínimes nit 23 d’agost

És molt important organitzar les ciutats amb zones verdes, que permeten refrigerar durant el dia i durant la nit. De la mateixa manera, evitar la il·luminació directa de l’asfalt mitjançant arbres és una via molt important per a evitar l’acumulació d’energia als carrers.

Fins i tot les noves tendències de ciutats ja parlen de vegetació en les parets i en els sostres dels edificis, que permeten disminuir el calfament directe solar i, per tant disminuir la quantitat d’energia emmagatzemada en les estructures de la ciutat.

Chicago / Wikipedia

També et pot interessar

stats