L'huracà Lane, de categoria 5, es dirigeix cap a Hawaii

Podria ser el tercer huracà de la història a tocar Hawaii

L\'huracà Lane, de categoria 5, es dirigeix cap a Hawaii

L'huracà Lane es dirigeix cap a l'arxipèlag de Hawaii, i en les últimes hores s'ha intensificat fins arribar a ser huracà de categoria 5, la categoria amb ratxes de vent més fortes dels huracans.

Hawaii només ha rebut l'impacte directe dedos huracans en la història recent, l'huracà Dot el 1959 i l'huracà Iniki el 1992. Aquest seria el tercer.

Tot i que no és habitual registrar huracans amb categoria 5 en aquesta zona, és el sisé huracà d'aquesta categoria en la zona, i el primer de categoria 5 que s'ha acostat tant a l'arxipèlag de Hawaii.

Recordem que els huracans són uns dels fenòmens meteorològics més destructors que hi ha, amb extensions que superen els 500 km i ratxes de vent sostingudes superiors als 120 km/h. Dins dels braços associats als huracans, tenim tempestes molt fortes i els vent sostinguts, a més de la baixada de pressió atmosfèrica que porten associada, provoquen grans variacions del nivell de mar i temporals marítims de gran capacitat destructiva.

Els huracans són classificats d'acord amb la intensitat de vent sostinguda en un minut, prevista o mesurada a 10 metres d'altura. No en totes les zones del món hi ha les mateixes categories i classificacions. En aquesta zona es fa ús de la classificació més comuna, l'escala Saffir-Simpson, que distingeix entre cinc categories, segons la intensitat del vent. La categoria 5 és la màxima, amb vents sostinguts superiors a 252 km/h.

Desplaçament previst

A la pàgina http://www.prh.noaa.gov podeu seguir la trajectòria prevista dels huracans de la zona centre i est del Pacífic.

Els noms dels ciclons tropicals, que de vegades arriben a ser huracans i de vegades no, són triats de llistes que ja estan establertes per a cada any i cada zona del món. Estan ordenats alfabèticament i alternen noms femenins i masculins. Les llistes es reciclen cada sis anys, i si un huracà és molt destructiu, el nom es lleva de la llista.

El pròxim cicló tropical que es forme en aquesta zona s'anomenarà Miriam.

 Llistes de noms per als huracans de la zona est del Pacífic

Seguirem l'evolució de l'huracà Lane i de les seues possibles conseqüències a Hawaii.

També et pot interessar

stats