Què podem fer per frenar les conseqüències del canvi climàtic?

Donem algunes idees per a combatre l'escalfament del planeta

Què podem fer per frenar les conseqüències del canvi climàtic?
Què podem fer per frenar les conseqüències del canvi climàtic?

És evident que l'activitat humana ha accelerat el ritme d'increment de la temperatura a escala global durant l'últim segle i mig, i que les conseqüències són ben presents. Però mai és tard per a actuar i tots podem fer alguna cosa per a combatre dia a dia aquesta situació. Ací donem algunes idees, no molt costoses i que poden servir d'ajuda:

Mobilitat

L'emissió de gasos d'efecte hivernacle són uns dels grans contribuents en l'augment del termòmetre a escala global, i l'objectiu és reduir-la el màxim possible i com més prompte millor. Com?

Si ens marquem un objectiu de distància al nostre dia a dia, els desplaçaments curts podríem realitzar-los caminant o en bici. Amb aquest canvi tots guanyarem: la nostra salut millorarà i la del nostre planeta també, ja que la nostra contribució en l'emissió de gasos a l'atmosfera serà menor. L'ús del transport públic també és una bona opció.

Superfície

L'energia que arriba a la superfície és, per una banda absorbida pel sòl i per una altra reflectida. L'energia absorbida s'allibera lentament en forma de calor, i com a conseqüència fa augmentar la temperatura de l'aire del voltant. El material de què està cobert una superfície provoca una major o menor absorció i reflexió de la radiació. L'asfalt, per exemple, absorbeix un 90% de la radiació absorbida i reflecteix un 10%. Per contra una superfície amb coberta vegetal (gespa, arbustos o arbres) té una absorció del 70% i una reflexió del 30%. Les superfícies verdes, a banda d'absorbir menys radiació, i per tant no retenir tanta calor, abaixen la temperatura amb l'evapotranspiració de les plantes.

Gràfic: Com més poder reflector tinga una superfície, menys contribuirà a l'escalfament. Podem comprovar en el gràfic anterior que l'asfalt reflecteix menys que les zones verdes, contribuint més, per tant, a l'augment del termòmetre.

Hàbits

Reduir les ingestes de carn. Sembla que no té res a veure, però l'ús de la terra a causa de l'expansió del pasturatge, així com al procés digestiu dels remugants i l'elaboració i transport de productes pecuaris són unes de les grans i desconegudes fonts contaminants. De fet, segons dades de l'ONU per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), la ramaderia és el segon sector que més gasos d'efecte d'hivernacle emet, aproximadament el 18%, després del transport, que representa un 22%. Açò compren el 9% de les emissions mundials de CO2, el 37% de les de CH4 (metà) i el 65% dels òxids nitrosos. Tots tres són grans responsables de l'increment de la temperatura.

Educació

Sens dubte, el futur depèn de nosaltres i sobretot de les pròximes generacions. L'educació és clau per a crear una consciència sobre la gravetat de les conseqüències del canvi accelerat que estem patint en el clima. L'acceleració del canvi climàtic és una qüestió d'escala global, però les accions a l'àmbit local poden ajudar a frenar els seus efectes.

També et pot interessar