Què podem fer per frenar les conseqüències del canvi climàtic?

Donem algunes idees per a combatre l'escalfament del planeta

Què podem fer per frenar les conseqüències del canvi climàtic?
Què podem fer per frenar les conseqüències del canvi climàtic?
À Punt Oratge
À Punt Oratge @apuntoratge
Marc Santandreu
29 de març 2019 - 19:00

És evident que l'activitat humana ha accelerat el ritme d'increment de la temperatura a escala global durant l'últim segle i mig, i que les conseqüències són ben presents. Però mai és tard per a actuar i tots podem fer alguna cosa per a combatre dia a dia aquesta situació. Ací donem algunes idees, no molt costoses i que poden servir d'ajuda:

Mobilitat

L'emissió de gasos d'efecte hivernacle són uns dels grans contribuents en l'augment del termòmetre a escala global, i l'objectiu és reduir-la el màxim possible i com més prompte millor. Com?

Si ens marquem un objectiu de distància al nostre dia a dia, els desplaçaments curts podríem realitzar-los caminant o en bici. Amb aquest canvi tots guanyarem: la nostra salut millorarà i la del nostre planeta també, ja que la nostra contribució en l'emissió de gasos a l'atmosfera serà menor. L'ús del transport públic també és una bona opció.

Superfície

L'energia que arriba a la superfície és, per una banda absorbida pel sòl i per una altra reflectida. L'energia absorbida s'allibera lentament en forma de calor, i com a conseqüència fa augmentar la temperatura de l'aire del voltant. El material de què està cobert una superfície provoca una major o menor absorció i reflexió de la radiació. L'asfalt, per exemple, absorbeix un 90% de la radiació absorbida i reflecteix un 10%. Per contra una superfície amb coberta vegetal (gespa, arbustos o arbres) té una absorció del 70% i una reflexió del 30%. Les superfícies verdes, a banda d'absorbir menys radiació, i per tant no retenir tanta calor, abaixen la temperatura amb l'evapotranspiració de les plantes.

Gràfic: Com més poder reflector tinga una superfície, menys contribuirà a l'escalfament. Podem comprovar en el gràfic anterior que l'asfalt reflecteix menys que les zones verdes, contribuint més, per tant, a l'augment del termòmetre.

Hàbits

Reduir les ingestes de carn. Sembla que no té res a veure, però l'ús de la terra a causa de l'expansió del pasturatge, així com al procés digestiu dels remugants i l'elaboració i transport de productes pecuaris són unes de les grans i desconegudes fonts contaminants. De fet, segons dades de l'ONU per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), la ramaderia és el segon sector que més gasos d'efecte d'hivernacle emet, aproximadament el 18%, després del transport, que representa un 22%. Açò compren el 9% de les emissions mundials de CO2, el 37% de les de CH4 (metà) i el 65% dels òxids nitrosos. Tots tres són grans responsables de l'increment de la temperatura.

Educació

Sens dubte, el futur depèn de nosaltres i sobretot de les pròximes generacions. L'educació és clau per a crear una consciència sobre la gravetat de les conseqüències del canvi accelerat que estem patint en el clima. L'acceleració del canvi climàtic és una qüestió d'escala global, però les accions a l'àmbit local poden ajudar a frenar els seus efectes.

També et pot interessar

stats