Febrer molt sec i càlid

L’anticicló ens ha acompanyat al llarg de bona part del mes.

Febrer molt sec i càlid
Febrer molt sec i càlid

Els primers dies del mes la borrasca Helena ens va dur fortes ratxes de vent, sobretot a la zona interior nord de la nostra geografia, i la resta del mes va predominar l’anticicló. Aquesta situació anticiclònica entre el 5 i el 11 de febrer va propiciar un règim de vent de ponent, de manera que les temperatures màximes es van situar ben per damunt de la mitjana, mentre que les mínimes van quedar molt semblants o lleugerament per davall. 

El període entre el 12 i el 21 de febrer l’anticicló es va desplaçar cap al centre d’Europa, i ens va aportar vent humit d’origen marítim. Aquesta humitat va permetre la formació de núvols baixos i boires. Les boires van ser tant d’advecció*, a la costa, com d’irradiació**, a les valls d’interior. A partir del 22 de febrer es va reforçar la dorsal anticiclònica, i ens va afectar una massa d’aire més càlid a les capes mitjanes de l’atmosfera, i com a conseqüència tinguérem dies amb temperatures superiors a la mitjana. 

Si ens centrem en les temperatures, el mes de febrer ha sigut càlid, amb una temperatura mitjana de 9,8 °C. Ha quedat 1 °C per damunt de la mitjana del període de referència (1981-2010). L’anomalia de temperatura no ha sigut homogènia a tot el territori, és a dir, a l’interior s’ha produït una anomalia positiva; per contra a l’extrem sud aquesta anomalia ha sigut lleugerament negativa. 

Pel que fa a les precipitacions, febrer es pot definir com un mes molt sec. La precipitació acumulada ha sigut d’1 l/m². Això significa un 97% de dèficit pluviomètric de mitjana. El febrer de 2019 ha quedat el quart mes més sec des de 1950, per darrere de 1970, 1990 i 2000. 

Tan sols va ploure el primer dia del mes, i ho va fer de manera poc quantiosa. Es van acumular 5,4 l/m² a Castalla i Ibi, i 5,3 l/m² a Ademús. A les dos terceres parts del territori la precipitació ha sigut inferior al litre i al terç restant ha sigut nul·la o inapreciable.  

Per tant, el febrer 2019 es caracteritza per una situació anticiclònica permanent que ha deixat temperatures màximes elevades i absència de precipitacions quantioses.

*boira d'advecció Boira que es forma a la part inferior d'una massa d'aire càlida i humida que es mou sobre una massa d'aigua més freda. 

**boira d'irradiació Boira que es forma en nits estables i clares pel contacte de l'aire amb una superfície més freda. 

També et pot interessar

stats