La botija i la basca

La botija i la pell es refrigeren per evaporació. La botija, per l'evaporació de l'aigua que suma des de l'interior a la paret exterior; la pell, per l'evaporació de la suor.

La botija i la basca
La botija i la basca
25 de juliol 2021 - 17:19

El cos humà regula la temperatura de la mateixa manera que la botija refresca l'aigua que hi ha a l'interior, evaporant aigua en la superfície.

La botija i la transpiració
La botija i la transpiració

En el cas de la botija, s'evapora l'aigua que travessa la superfície porosa de fang. En el cas del cos humà, s'evapora la suor de la superfície de la pell.

L'efecte és el mateix. Per a evaporar l'aigua s'absorbeix energia, aquesta absorció d'energia refrigera la superfície de la botija i, per tant, l'aigua de l'interior. En el cas del cos humà, refrigera la pell, i d'aquesta manera manté la temperatura interna més o menys constant.

Evaporació per transpiració
Evaporació per transpiració

Si s'evapora més aigua, més refrigeració. Tot allò que afavorisca l'evaporació, farà que es refrigere.

Més humitat, menys evaporació
Més humitat, menys evaporació

Si estem a l'ombra i sense vent, la humitat relativa de l'atmosfera és la clau per a evaporar més o menys aigua.

Si l'atmosfera té molt de vapor d'aigua, respecte del màxim possible per a una temperatura determinada, és a dir, la humitat relativa és alta, l'aigua tindrà dificultat per a evaporar-se i, per tant, no ens refrigerarem amb la mateixa efectivitat que si la humitat relativa és més baixa.

És per això que humitats altes, sense vent, augmenten la sensació de calor, i diem que augmenta la sensació de basca.

Índex de sensació de calor
Índex de sensació de calor

De fet, hi ha tota una varietat d'índexs per a tractar de quantificar aquest efecte, com ara l'índex humidex o l'índex de sensació tèrmica (heat inex).

En el cas de l'índex humidex, sense vent, una temperatura de 27 °C i una humitat relativa del 85%, és equivalent a 38 (la sensació de calor és semblant a estar a 38 °C i humitat baixa).

També et pot interessar

stats