Quina basca! Però, realment, quanta?

Què és el confort tèrmic? Podem quantificar l'efecte de la humitat en la sensació de calor?

Quina basca! Però, realment, quina?
Quina basca! Però, realment, quina? / Shutterstock
21 de juliol 2022 - 19:29

Aquests dies d'estiu tots els que viuen prop de la costa parlen de la calor i, sobretot, de basca. La humitat relativa elevada fa que la calor siga insuportable, sobretot quan para el vent.

La sensació de calor que tenim està condicionada per moltes variables, és molt subjectiva. Depén, evidentment, de la temperatura de l'aire, però també de la persona, de l'activitat física que fa, de si estem a l'ombra o al sol, de si fa vent o no, de la humitat relativa, de la roba que portem i de més factors. Per tant, intentar quantificar la sensació de calor sembla una tasca difícil.

Molts apunten que n'hi ha prou en aquests casos a dir la temperatura de l'aire i la humitat relativa a l'ombra (garita meteorològica), en condicions de vent en calma, i a partir d'aquestes dades cadascú ja sap quina serà més o menys la sensació de calor que tindrà.

Quantificar la sensació de calor

Entrem ara a saber com quantificar una sensació. Una qüestió problemàtica i que no deixarà de tindre finalment una base subjectiva.

Ja des de mitjan segle XX, amb l'arribada de l'arquitectura bioclimàtica, va sorgir la necessitat de valorar de manera conjunta diverses variables meteorològiques: temperatura de l'aire, humitat relativa i velocitat del vent, com a variables bàsiques en la sensació de confort.

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Olgyay

Gràfic de confort tèrmic
Gràfic de confort tèrmic

Aquest és un recorregut gràfic que intenta definir una zona de confort climàtic d'acord amb les variables abans esmentades. Tot i això, està basada en el confort d'una persona que fa activitat física lleugera, amb roba d'entretemps, sense vent i a l'ombra.

Diem que una persona, en la zona central del gràfic, tindrà sensació de confort. Ara bé, una vegada eixim d'aquesta zona del gràfic, per temperatures més altes, humitat més alta, més radiació solar o més vent, el confort es perd.

Calor o sensació de calor
Calor o sensació de calor

De vegades, la sensació de calor arriba per una roba inadequada en cada situació. Sobre aquest tema i com calcular la sensació tèrmica o el confort tèrmic, hi ha diferents treballs, com ara el mètode Fanger.

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/fanger/fanger-ayuda.php

El cos regula la temperatura amb la suor, de manera que quan aquesta s'evapora absorbeix energia de la pell i ens refrigera. Com més suor s'evapora de la pell, aquest més es refresca; si se n'evapora menys, menys refrigeració.

En aquest aspecte funcionem com una botija.

https://www.apuntmedia.es/oratge/meteosaps/botija-basca_1_1438492.html

El vent renova la massa d'aire sobre la pell i, per tant, afavoreix l'evaporació de la suor, i refrigera. A l'hivern i a temperatures baixes pot arribar a ser, fins i tot, perillós. La temperatura que sentim amb vent és inferior a la que marca el termòmetre. D'això, ja en parlarem en un altre bloc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_sensaci%C3%B3n

http://www.tutiempo.net/silvia_larocca/Temas/Met21.htm

A l'estiu, en general, l'efecte del vent és agradable, perquè refrigera.

Ara bé, atenció, això no sempre és d'aquesta manera. Si la temperatura de l'aire és molt alta, superior als 40 °C, l'efecte del vent és el contrari, perquè la capa d'aire que es forma al voltant de la pell, que té una temperatura similar al nostre cos, és renovada per aire més càlid i, per tant, augmentarà la sensació de calor.

Conéixer la humitat relativa de l'aire

Tractem amb més detall l'efecte de la humitat relativa de l'aire.

Si la humitat relativa és del 50%, vol dir que l'aire, en aquesta temperatura, encara pot absorbir més aigua en forma de vapor i, com a resultat, la suor podrà evaporar-se i la pell, refrigerar el cos.

Evaporació de la suor
Evaporació de la suor

En el cas que la humitat relativa siga del 100%, a una temperatura determinada, l'aire està saturat i ja no pot absorbir més aigua en forma de vapor. Per tant, la suor no s'evaporarà i es condensarà sobre la pell, i així no pot refrigerar el cos.

Més humitat, menys evaporació.
Més humitat, menys evaporació.

Com a resultat, podem dir que no és el mateix estar a l'ombra, sense vent, amb roba lleugera i amb activitat física lleugera, a 30 °C amb una humitat del 20%, que estar a 30 °C amb una humitat del 70%, és evident, i tot el món ho ha experimentat. En el segon cas la sensació de calor és més alta i és quan parlem de basca.

Actualment, molts mitjans de comunicació i centres oficials de meteorologia ja no donen només els valors de temperatura, sinó que complementen el valor amb la temperatura de sensació. Ara bé, algú s'ha preguntat com es calcula? Hi ha una fórmula única? Quin valor hem d'agafar com a correcte? Què és correcte si parlem de sensació? No és millor donar només temperatura, humitat i vent com a definició de les condicions meteorològiques?

Evidentment, aquest canvi s'ha realitzat buscant una informació millor dels riscos de les condicions meteorològiques existents, amb vista a situacions perilloses per a la salut, tant per fred com per calor.

També cal dir que moltes vegades, per a omplir titulars, necessitem temperatures més baixes a l'hivern o més altes a l'estiu de les que registra el termòmetre, i entrem en les temperatures de sensació, com si fora un valor ben definit... Atenció!

Per a tractar de quantificar aquest augment de sensació de calor es van realitzar treballs el 1978 i el 1979 a l'oficina del medi ambient del Canadà:

 http://www.ec.gc.ca/meteo-weather

I també al servei meteorològic dels Estats Units:

www.nws.noaa.gov

En els dos casos es va tractar de quantificar la sensació i, de fet, es van crear diferents equacions que tracten de quantificar l'efecte de la humitat. Això sí, no són la mateixa fórmula i no donen resultats idèntics.

http://www.eurometeo.com/english/read/doc_heat

Humidex

L'oficina canadenca va crear l'índex Humidex, basat en un estudi de 1979 que intentava quantificar l'efecte de la humitat en el confort o benestar, i de quina manera podria arribar als límits suportables per al cos humà.

M. Masterson and F. A. Richardson, A method of quantifying human discomfort due to excessive heat and humidity. Environment Canada.

Aquesta és la taula resultant d'aplicar aquest índex (Humidex):

Taula humidex
Taula humidex

Aquest és l'índex més utilitzat a Europa, però recordem que continua sent un índex per a tractar de quantificar una sensació. De fet, aquesta és una de les majors crítiques que es fan a l'índex. Tot i que, de crítiques, en tenim unes quantes i molt justificades, sobretot les fetes pel físic Miguel Treblay.

http://ptaff.ca/humidex/?lang=en_CA

D'altra banda, el servei nord-americà va crear l'anomenat Heat Index, que habitualment es fa servir més als països que empren les unitats anglosaxones, amb la temperatura en graus Fahrenheit. Ací veiem la taula resultant d'aplicar la fórmula, que no és exactament igual que l'anterior, i de fet valora de manera menys important l'efecte de la humitat.

Taula índex de calor Heat Index
Taula índex de calor Heat Index

Actualment, mitjans de comunicació espanyols utilitzen de manera habitual l'índex Humidex, encara que l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) fa ús del Heat Index, utilitzat pel centre meteorològic dels Estats Units.

http://www.weather.gov/

http://www.nws.noaa.gov/om/heat/index.shtml

Heat Index

El Heat Index va ser desenvolupat per George Winterling el 1978 (http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_index)

Hi ha diverses fórmules per a calcular-lo, sempre amb les temperatures en graus Fahrenheit, amb vent fluix i a l'ombra.

La fórmula simplement és una equació que tracta d'ajustar la taula anterior. Hi ha diverses equacions. La utilitzada per Aemet és:

 = Heat Index (en graus Fahrenheit)

 = temperatura ambient (en graus Fahrenheit)

 = humita relativa (%)

       

Aquesta equació només és vàlida per a temperatures superiors a 26,7 °C (80 °F) i humitats relatives iguals o superiors al 40%. Més enllà d'aquests valors, se suposa que la sensació de calor és igual a la temperatura.

Bé, després de tot açò, ens preguntem: quanta calor ha fet hui?

La resposta la tenen el termòmetre i l'higròmetre:

30 °C i 60%, amb vent fluix o encalmat.

Humidex= 38 °C

http://www.csgnetwork.com/canhumidexcalc.html

Heat Index= 32,8 °C

http://www.easysurf.cc/cnver16.htm

Evidentment. no són iguals.

A vostés els deixem el criteri de fer ús d'un o de l'altre. Ara bé, la conclusió és que la humitat augmenta la sensació de calor i el comentari que tots farem serà:

Quina basca que ha fet hui!

També et pot interessar

stats