Assemblea de Copernicus a València

El Centre Europeu de Previsió a Mitjà Termini ha presentat internacionalment a València, el 14 de juny, el nou web central de salut Copernicus

14 de juny 2023 - 22:38

El programa Copernicus és el programa d'observació de la Terra creat per la Unió Europea per a obtindre i distribuir informació sobre el sistema terrestre en relació amb conceptes com ara el canvi climàtic, seguiment dels oceans, de l'atmosfera i de la Terra, seguretat i gestió d'emergències.

En particular CAMS és el servei de Copernicus per al seguiment de la composició atmosfèrica.

Els dies 13, 14 i 15 de juny del 2023 té lloc a València, al Veles e Vents, la setena assemblea general de CAMS.

Assemblea general
Assemblea general

Científics de tot el món se citen ací, a València, per a valorar i millorar la informació donada pel projecte Copernicus, amb vista a millorar el coneixement de l'atmosfera i minimitzar els impactes negatius dels canvis d'alguns components atmosfèrics.

Cal destacar que en aquesta assemblea s'ha presentat internacionalment el nou web central de salut de Copernicus:

https://health.hub.copernicus.eu/

Copernicus CAMS salut
Copernicus CAMS salut

Aquesta presentació a València per part del centre de previsió a mitjà termini, marca una nova era en el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, Copernicus.

Aquest web és el primer de tota una nova sèrie de webs de Copernicus, que oferiran a la comunitat científica, als mitjans de comunicació i a la societat els productes de Copernicus amb unes directrius i uns objectius particulars.

La intenció final és gestionar la ingent quantitat d'informació generada pel projecte Copernicus de manera més eficient i dirigida a l'interés dels usuaris, agrupant els productes que específicament afecten determinats afers, com ara la salut.

València ja forma part de la història de Copernicus.

També et pot interessar

stats