25.05.2024 | El Musiquer

82 min.

El llibre de la història de quilòmetre zero, s’encarrega de proposar la primera cita musical del programa, tot i recordant el bombardeig del Mercat Central d’Alacant d’ara fa huitanta-sis anys. Tot seguit, una composició del mestre Joaquín Rodrigo, ocupa un parèntesi fins arribar al “Racó de la Sarsuela” i al moment en què recordem la música de Bach i satisfem la petició de l’audiència.

stats