Vora 1 de cada 5 habitants de la Comunitat Valenciana són majors de 65 anys

El col·lectiu de persones de la tercera edat ha sofert un incrementat del 2,1% des de 2010.

El col·lectiu de persones de la tercera edat ha sofert un incrementat del 2,1% des de 2010
El col·lectiu de persones de la tercera edat ha sofert un incrementat del 2,1% des de 2010

La Comunitat València té una població de 4,9 milions de persones, de les quals 926.737 són majors de 65 anys, fet que suposa un 18,8% del total d’habitants. Aquesta dada està totalment en consonància amb la situació nacional, on aquest col·lectiu representa el mateix percentatge. Així ho reflecteixen els indicadors sociodemogràfics Habits Big Data de la consultora AIS Group.

En el conjunt d’Espanya, la població de major edat ha crescut en 833.000 persones des del 2010: de 7,9 milions a 8,7 milions al desembre de 2017, la qual cosa suposa un augment de l’11% en aquest segment de població.

No obstant això, el total d’habitants d’Espanya ha minvat en el mateix període de temps i dels 47 milions de persones de l’inici de la dècada, l’últim registre situa la població espanyola en 46,5 milions. Això ha provocat que la població major de 65 anys haja passat de representar un 17% el 2010 a vora el 19% el 2017.

El col·lectiu de població més major s’ha incrementat des del 2010 en totes les comunitats autònomes. Concretament, a la Comunitat Valenciana l’ascens ha sigut de 2,1 punts, ja que el 2010 el col·lectiu de majors de 65 anys representava un 16,7%.

Distribució per sexes

Del total de dones de la Comunitat Valenciana (2.505.306), un 20,9% són majors de 65 anys, mentre que aquest col·lectiu representa un 16,8% del total d’homes (2.436.203). Aquestes xifres són molt similars a la mitjana estatal, on els homes que pertanyen a la tercera edat suposen el 16,5%, i les dones, el 21%.

El fet que l’esperança de vida és superior entre les dones contribueix a explicar que el col·lectiu d’homes majors de 65 siga menys nombrós. A Espanya, el 2017 hi havia 3,7 milions d’homes enfront de quasi 5 milions de dones.

També et pot interessar