València crea la figura de la defensora de les persones amb discapacitat

María Teresa Navarro Ferreros, representant de la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física, serà qui vetle pels drets jurídic d'aquest col·lectiu durant els pròxims quatre anys

L’Ajuntament de València ha creat la figura de la Defensora de les persones amb discapacitat
L’Ajuntament de València ha creat la figura de la defensora de les persones amb discapacitat / Ajuntament de València

L’Ajuntament de València ha aprovat aquest dimecres, en la sessió de constitució del Consell Municipal de la Discapacitat, el nomenament de la defensora de les persones amb discapacitat de la ciutat. El càrrec de defensora l'assumirà María Teresa Navarro Ferreros, representant de la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física. 

Aquesta figura ha quedat integrada en el Consell Municipal de la Discapacitat, que aquest dimecres ha celebrat la primera convocatòria per constituir-se i ha anomenat vicepresident del Consell Luis Vañó Gisbert, representant del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat. En tots dos casos s’ha produït el consens de les 15 federacions que integren el Consell Municipal de la Discapacitat.

Protecció i defensa de les persones amb discapacitat

Segons ha explicat la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, l'objectiu és “la protecció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat de la ciutat de València”. Esta persona supervisarà la tramitació i seguiment de les queixes i suggeriments realitzats tant per les persones del col·lectiu i també per la ciutadania en general.

Lozano ha dit que “malgrat els avanços aconseguits, la participació del col·lectiu de persones amb discapacitat en la vida política i cívica continua sent un repte per al govern municipal. Per això, fem un pas més per a garantir l'exercici dels drets que l'ordenament jurídic reconeix a les persones amb discapacitat”.

La regidora ha recordat que el Consell Municipal de la Discapacitat és un nou òrgan col·legiat de naturalesa consultiva, informativa i de participació institucional, social, política i ciutadana, per a la definició i seguiment de les polítiques municipals en matèria de discapacitat, que va ser aprovat per unanimitat en el ple de 28 de maig de 2020.

El Consell Municipal de la Discapacitat de l'Ajuntament de València és un nou òrgan de naturalesa consultiva
El Consell Municipal de la Discapacitat de l'Ajuntament de València és un nou òrgan de naturalesa consultiva / Ajuntament de València

La Defensora de les Persones amb Discapacitat dependrà orgànicament de la Regidoria que tinga assumides les competències en matèria de Serveis Socials. El seu mandat és de quatre anys. Se situarà en les dependències de la regidoria de Serveis Socials i exercirà les seues funcions amb total independència i objectivitat, pel qual no estarà sotmesa a cap mandat imperatiu.

Durant la primera reunió del Consell Municipal de la Discapacitat també s’ha proposat  la constitució de la Comissió de treball d’Accessibilitat Universal, on es treballarà la nova ordenança municipal que actualitze els compromisos del consistori pel que fa a l’accessibilitat universal a la ciutat.

També et pot interessar