Un de cada sis estudiants de centres públics no supera l'ESO

En l'ensenyament concertat va aprovar el 91,4% de l'alumnat, i en la privada no concertada ho va fer el 97,9%. 

Els estudiants que van promocionar a l'ESO en el curs 2016-2017 van ser vora 470.000
Els estudiants que van promocionar a l'ESO en el curs 2016-2017 van ser vora 470.000 / Europa Press

El percentatge de l'alumnat avaluat en cursos d'educació secundària obligatòria (ESO) que promociona en centres públics va ser del 83,5%, fet que suposa que 1 de cada 6 estudiants no supera l'ESO. Per contra, en l'ensenyament concertat va aprovar el 91,4% de l'alumnat, i en la privada no concertada ho va fer el 97,9%.

Les dades de l'Estadística de resultats acadèmics del curs 2016-2017 també mostren que en batxillerat el 82,6% de l'alumnat de primer curs va promocionar, enfront del 81,8% de segon, que el va acabar. Per sexes, els percentatges de les alumnes que van passar de curs van ser majors respecte dels homes, tant en l'ESO com en batxillerat.

En valors absoluts, els estudiants que van concloure l'educació primària i van promocionar a l'ESO en el curs 2016-2017 van ser vora 470.000, mentre que 246.598 aconseguiren finalitzar el batxillerat.

Alumnat graduat

D'aquesta forma, la xifra d'alumnes que, en finalitzar l'ESO, van ser proposats per al títol va suposar una taxa bruta de graduació del 75,6%, la qual cosa suposa un augment de 6,6 punts percentuals respecte de 10 anys abans. A més, la taxa de les dones va ser del 80,9%, que són 10,3 punts percentuals més que la dels homes.

En conjunt, els titulats de batxillerat representen el 70,2% dels titulats en aquests estudis secundaris postobligatoris i els d'ensenyaments de grau mitjà, el 29,8% restant. Respecte de l’FP bàsica, la taxa bruta és del 3,8% i en els cicles d'FP de grau superior se situa en el 26,7%.

També et pot interessar

stats