El TSJ rebutja mesures cautelaríssimes contra la vacunació infantil valenciana

Dues actuacions sol·licitaven aquestes mesures contra el procés de vacunació dels xiquets i xiquetes de 5 a 11 anys

S'autoritza la vacunació dels menors d'entre 5 i 11 anys
Vacunació d'una xiqueta / Reuters

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha dictat dues actuacions en què desestima les mesures cautelaríssimes sol·licitades en els recursos contra el procés de vacunació de xiquets i xiquetes de 5 a 11 anys a la Comunitat Valenciana, que ha començat aquest dimecres als centres escolars.

En tots dos casos, la secció quarta de la sala contenciosa administrativa del TSJ acorda donar trasllat de les actuacions a la Generalitat perquè, com a administració demandada, presente al·legacions en el termini de tres dies, segons han informat fonts de l'alt tribunal valencià.

Un dels demandants considerava que el full informatiu i la instrucció als directors dels centres escolars de la Conselleria d'Educació amb les directrius per a la vacunació vulneren els drets fonamentals d'intimitat, dret a la vida i dret a la protecció de la salut, així com la llei del menor i la infància i la normativa de protecció de dades. Per això, demanava la suspensió cautelaríssima del full informatiu, que donava 24 hores a les famílies per a lliurar als centres educatius el qüestionari emplenat amb l'autorització per a vacunar els fills. L'acte assenyala que el full informatiu i la instrucció "inicialment és conforme amb les mesures adoptades en relació amb la pandèmia, sense que s'hi vulneren drets fonamentals del recurrent, ni implica cap atac a la llei de protecció de dades dels vacunats".

La sala afirma que la resolució impugnada "no suposa un perjuí irreparable a l'interessat, des del moment en què la vacunació és voluntària", i considera que el perjuí "sols es produiria si la vacunació fora obligatòria, i en aquest cas caldria ponderar-lo amb els interessos generals".

D'altra banda, l'altre recurs impugnava la "via de fet" de la Conselleria de Sanitat per la vacunació infantil dels menors de 5 a 11 anys als centres educatius de la Comunitat Valenciana des del 15 de desembre, "sense el degut consentiment informat i falta de prescripció mèdica", i demanava la suspensió cautelar.

L'actuació assenyala que la Conselleria de Sanitat ha pres la decisió de procedir a la vacunació infantil considerant que disminuiria la càrrega de malaltia d'aquest col·lectiu i que pot disminuir la transmissió en l'entorn familiar, en els centres educatius i en la Comunitat, i contribuiria a protegir les poblacions més vulnerables.

Afig que l'acord detalla els beneficiaris de la vacunació, preveu reaccions adverses i efectes secundaris i com procedir davant d'aquesta eventualitat, el lloc de la vacunació (centres educatius) i l'autorització de pares, mares o tutors legals per a portar-la a efecte, sense que es puga vacunar mancant aquesta autorització.

La resolució exposa que existeix un qüestionari d'autorització per a emprar-lo i un model d'autorització, així com un escrit dirigit als directors dels centres educatius, signat conjuntament per la secretària autonòmica de Salut Pública i pel secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional. En conseqüència, la sala afirma que en aquest estat procedimental del litigi no pot qualificar-se de "via de fet", de manera que desestima la mesura cautelaríssima i procedeix a donar audiència a la Generalitat i a la Fiscalia perquè en el termini de tres dies al·leguen el que consideren procedent.

També et pot interessar