Tres de cada deu alumnes han repetit curs als quinze anys

Un informe de Save The Children considera la mesura "perjudicial" i manté que afecta tres vegades més alumnes més pobres

Imatge d'arxiu d'una classe
Imatge d'arxiu d'una classe / À Punt NTC

Tres de cada deu alumnes valencians han repetit curs als 15 anys, segons l'últim informe de Save the Children, que critica els "suposats beneficis" d'aquesta pràctica, que considera perjudicial per a l'alumnat i que "sovint porta a l'abandó escolar", assegura aquesta ONG.

"L'abús de la repetició de curs als col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana està perjudicant l'alumnat, sobretot el de baix nivell socioeconòmic", segons Save the Children, que llança aquest dimarts el seu informe 'Repetir no és aprendre. Mites desmentits i alternatives possibles a una pràctica ineficient i inequitativa'.

L'organització recorda que Espanya presenta una de les taxes de repetició més elevades dins dels països desenvolupats. El problema es concentra especialment en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), on Espanya presenta la taxa més alta de tota l'OCDE.

A la Comunitat Valenciana, el 32% de l'alumnat ha repetit curs alguna vegada als 15 anys.

Coincidint amb el canvi d'etapa, el percentatge de repetició es quadruplica al nostre país, passant del 2,3% en sisé curs d'Educació Primària al 8,9% en primer d'ESO, el curs amb la taxa més alta.

A més, aquest fet és més acusat en els centres públics, que acullen a l'alumnat més vulnerable i on majoritàriament també es produeix un canvi de centre del col·legi a l'institut.

“Reduir la repetició escolar és una qüestió d'igualtat d'oportunitats. Des d'un punt de vista d'equitat, com a societat no hauríem d'obviar ni permetre que la incidència de la repetició siga cinc vegades major entre l'alumnat més vulnerable que entre el que té una millor situació socioeconòmica”, defensa Rodrigo Hernández, director territorial de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Amb resultats PISA estadísticament equivalents als països OCDE, la taxa de repetició de la Comunitat Valenciana duplica la de França o Mèxic, quadruplica la d'Hongria o Turquia, és sis vegades major que al Canadà o Eslovàquia, i fins a 12 vegades major que al Regne Unit.

Així mateix, la investigació de l'ONG d'infància desmenteix els "falsos mites" que sustenten els suposats beneficis de la repetició i les creences de per què es dona aquesta situació, a pesar que la legislació en l'àmbit educatiu o el nivell de l'alumnat són equiparables a la d'altres països desenvolupats.

Així, exposen que dos de cada tres socis de l'OCDE tenen taxes de repetició en alumnat de 15 anys inferiors al 10% i en quasi la meitat (47%) dels països aconsegueix a menys del 5% d'estudiants.

Es demostra així que un sistema educatiu pot funcionar amb un nivell residual de repetició de curs; una situació que és la més comuna als països desenvolupats, que recorren a altres estratègies més eficaces per a gestionar les diferències de nivell.

A més, se subratlla que els criteris emprats a Espanya i la Comunitat Valenciana per a jutjar satisfactori el progrés escolar són més durs que els establits per l'OCDE i els països del nostre entorn.

Els xiquets que en la Comunitat són considerats amb un nivell insuficient no ho serien en altres països, i progressarien en els seus estudis sense major qüestionament.

Una altra de les conclusions és que els resultats indiquen que, presos dos estudiants amb coneixements, dificultats d'aprenentatge i nivells de motivació similars, el de nivell socioeconòmic i cultural baix té aproximadament tres vegades més probabilitats de ser proposat per a repetir que l'estudiant de classe acomodada, després "existeixen biaixos que converteixen la repetició en una mesura discriminatòria".

Save the Children considera que, aprofitant el canvi en criteris de repetició en la LOMLOE, s'haurien d'impulsar programes de formació col·laborativa i acompanyament sostingut a equips docents per a experimentar, reflexionar i canviar creences i pràctiques sobre repetició, a través de mentories, assessors externs, i treball en xarxa, com ha fet Portugal i Bèlgica.

“La repetició escolar és una resposta del sistema que no funciona. És ineficient i molt més cara que apostar per mesures de reforç acadèmic per a l'alumnat amb pitjor rendiment i de suport econòmic a les seues famílies”, defensa Rodrigo Hernández.

També et pot interessar