El Sistema Nacional de Salut finança des d’aquest dilluns els cribratges de càncer de coll uterí

81 nous serveis s’inclouen en la cartera pública, entre les quals hi ha pròtesis de mama i de restauració facial, i cadires de rodes.

El Sistema Nacional de Salut finança des d’aquest dilluns els cribratges de càncer de coll uterí
El Sistema Nacional de Salut finança des d’aquest dilluns els cribratges de càncer de coll uterí

El Sistema Nacional de Salut finança des d’aquest dilluns el cribratge de càncer de coll uterí. Es farà a través d’un programa poblacional dirigit a dones d’entre 25 i 65, en funció del risc de patir el virus del papil·loma humà. Fins ara, aquesta prova es feia de manera esporàdica a sol·licitud de la dona mateix. A més, s’inclou la micropigmentació de l’arèola mamària i el mugró dins de les intervencions de reconstrucció mamària, que no s’oferia de manera homogènia en tot el Sistema Nacional de Salut.

L’orde que ha entrat en vigor aquest dilluns i que amplia la cartera de serveis detalla i actualitza el catàleg comú de prestació ortoprotètica quant a les pròtesis diferents a les de membres. Inclou 81 tipus de productes, entre els quals es troben nous tipus de pròtesis de mama i de restauració facial (nas, pavellons auriculars, globus oculars i pròtesis de maxil·lars), i pròtesis auditives, com ara audiòfons i recanvis de components externs d’implants auditius actius. També s’incrementa l’edat de finançament dels audiòfons, des dels 16 anys actuals fins als 26 anys de forma gradual, i s’inclouen diversos tipus de cadires de rodes, fèrules o caminadors.

No caldrà avançar l’import

Amb aquesta orde s’adeqüen els imports màxims de finançament a la realitat del mercat, perquè puguen finançar-se totalment els productes ortoprotètics inclosos en el catàleg sense que els usuaris hagen d’abonar quantitats addicionals com ocorria en moltes ocasions fins ara. A més, l’ordre contempla la possibilitat que l’usuari no haja d’avançar l’import dels productes quan es tracte de persones amb escassos recursos econòmics o de productes d’import elevat. És competència de les comunitats autònomes la definició del procediment d’obtenció de la prestació ortoprotètica.

Les comunitats autònomes, Ceuta i Melilla i les mútues tindran ara sis mesos per a adaptar els seus catàlegs.

També et pot interessar