Sanitat podrà intervindre indústries farmacèutiques i hospitals privats

L'executiu podrà adoptar mesures per a garantir el subministrament d'energia elèctrica, petroli i gas natural.

Hospital d'Alzira
Hospital d'Alzira / À Punt NTC

Després de l'aprovació del decret que activa l'estat d'alarmar totes les autoritats sanitàries de les administracions públiques queden a les ordres directes del Ministeri de Sanitat, que podrà imposar-los serveis extraordinaris i mobilitzar-los per tot el territori, per tal d'afrontar l'emergència del coronavirus.

El Ministeri de Sanitat podrà intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, inclosos centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com la indústria farmacèutica.

També podrà emetre ordes per a assegurar l'abastiment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats per un possible desabastiment de productes necessaris, així com practicar requises temporals de tota mena de béns.

El govern també el faculta per a imposar prestacions personals obligatòries en aquells casos en què resulte necessari per a la protecció de la salut pública.

Altres mesures de caràcter econòmic

L'executiu podrà adoptar les mesures necessàries per a garantir el subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, així com de gas natural. Es podran intervenir empreses per a assegurar la continuïtat del subministrament o reduir la velocitat màxima en les carreteres.

Pel que fa als serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeris i marítims, tant d'empreses públiques com privades, reduiran l'oferta a la meitat, excepte els serveis de rodalies. El govern, tindrà en compte la necessitat de garantir que la ciutadania puga accedir als llocs de treball.

Segons el decret, les empreses, tant públiques i privades, estaran obligades a facilitar el teletreball sempre que siga possible.

Pel que fa a l'abastiment d'aliments, quan siga necessari, s'establiran corredors sanitaris per a permetre l'entrada i eixida de persones, matèries primeres i productes elaborats d'establiments on es produïsquen aliments. Es podran intervenir empreses i serveis i mobilitzar les forces de seguretat i les forces armades.

Educació en línia i parròquies obertes

Tot i que està suspesa l'activitat educativa presencial en tots els centres, etapes, cicles i nivells, es mantenen les activitats en modalitat en línia i a distància, sempre que resulte possible.

L’assistència a llocs de culte i cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de mesures organitzatives que eviten aglomeracions.

També et pot interessar

stats