Si s'emborratxa ella, és una perduda; si ho fa ell, és "típicament masculí"

Es perpetuen els estereotips de gènere sobre els consums de drogues, segons l'informe que acaba de fer públic la FAD.

Si s\'emborratxa ella, és una perduda; si ho fa ell, és \"típicament masculí\"
Si s'emborratxa ella, és una perduda; si ho fa ell, és "típicament masculí"

Qualsevol imatge de consum els pot resultar afavoridora, fins al punt de reforçar els models sexuals i la visió dominant de la masculinitat. En les xiques, no obstant això, el consum implica una deterioració del que s'espera d'una dona. Un estudi de la Fundació d'Ajuda a la Drogadicció (FAD) analitza com es relaciona amb les drogues la joventut de 16 a 24 anys en funció del sexe. La investigació conclou que els estereotips continuen influint d’una manera determinant en el consum de drogues en els dos sexes: en la percepció de les substàncies, en la manera en què afecta la pressió de grup i com influeix en la seua imatge excedir-se en el consum, o en el que temen de les drogues els uns i les altres. 

Elles i ells comparteixen la visió que les drogues són un desinhibidor en contextos de festa i assumeixen que el consum és una part indissociable d'un cert tipus d'oci i contribueixen a la consecució o amplificació del principal objectiu: la diversió. Per tant, és legítim usar-ne, sempre que siga en aquests entorns festius. Ara bé, per a ells, l'alcohol facilita l'exposició davant els altres i, per a elles, poder aparentar una imatge d'integració i d'igualació respecte d’ells. Les dones joves, segons l'estudi, consumeixen en una bona part, per imitació dels comportaments dels seus companys masculins.

Típicament masculí

El discurs majoritari de la població juvenil, segons l'informe, és que el consum de drogues és un hàbit “típicament masculí”, i que no s’adiu a les dones. Quan elles consumeixen s'exposen a un juí social molt més sever, definit amb els rols de “dona descontrolada”, “poc femenina” o que “busca el que no deu”: el consum en elles comporta un deteriorament del que s'espera d'una dona. El que es desprén de les investigacions realitzades és que un xic en les mateixes condicions és considerat molest o pesat, però sempre situat en el seu rol, i tan sols en aquell moment. Elles s'enfronten, en definitiva, a una culpabilització molt superior i també a la responsabilització pel consum, a una sanció global del seu comportament de la qual són plenament conscients.

També són diferents els riscos que es perceben del consum. Mentre que els homes joves temen veure's immersos en baralles o patir robatoris en el cas de no controlar, els temors de les dones joves són de tipus sexual, expressament la violació o qualsevol tipus d'abús o agressió.

Els pares i les mares, també

L'estudi analitza, d'altra banda, com afronten els pares i les mares d'adolescents la prevenció i gestió dels problemes derivats de consum de drogues en funció del sexe dels fills i filles. Encara que, en general, es reconeixen preocupats pels ambients que freqüenten i per la possibilitat que consumisquen substàncies (sobretot il·legals), atribueixen expectatives i estableixen estratègies preventives diferents amb els uns i les altres. 

Sobretot, la desconfiança que tots dos progenitors tenen en relació amb les filles deriva del que els poden fer altres persones, mentre que en relació amb els fills preocupen més les conseqüències visibles (que es fiquen en embolics, que tinguen un accident…).  

També et pot interessar