On s'ha de col·locar la cadireta infantil en un cotxe?

Un estudi determina el lloc més segur dins d'un vehicle per a col·locar els menors

Imatge d'arxiu d'un xiquet dormint en la cadireta d'un cotxe
Imatge d'arxiu d'un xiquet dormint en la cadireta d'un cotxe

Pràcticament, tots els pares i mares reconeixen la importància de transportar la xicalla en una cadireta de seguretat, però sis de cada deu famílies desconeixen que el seient posterior central és el lloc del vehicle més segur per a col·locar aquest sistema de retenció infantil.

Són dades de l'estudi "Seguretat viària infantil en l'automòbil: Viatgen els nostres fills sempre segurs?", realitzat per la Fundació Mapfre i la Federació d'Associacions de Matrones d'Espanya (FAME), presentat aquest divendres, que adverteix que col·locar correctament una cadireta infantil evita el 75% cent de les morts i fins a un 90% de les lesions greus.

El 2019 —any més representatiu que 2020 per la pandèmia— van morir a Espanya 32 criatures entre zero i catorze anys, díhuit d'ells ocupants de turisme i furgonetes lleugeres, dels quals tres no feien ús de cap sistema de retenció infantil.

La nova Llei de trànsit de març del 2022 incideix en l'obligatorietat d'utilitzar aquests sistemes i de fer-ho correctament.

Per davall d'un metre i trenta-cinc centímetres, és obligatòria

Tots els menors d'edat, l'altura dels quals siga igual o inferior a 1,35 metres han d'utilitzar un sistema de seguretat, i a més han d'anar en els seients posteriors del vehicle, llevat que estiguen ocupades totes les places posteriors per menors, que el vehicle no dispose de places posteriors o que no es puga instal·lar una cadireta en aquesta part, la qual cosa desconeixen quasi la meitat de les famílies.

Una instal·lació incorrecta o la no utilització dels sistemes de retenció infantil implica una multa de 200 euros i la retirada de quatre punts del permís de conduir.

L'estudi revela que la majoria dels enquestats (99,65%) reconeix que sap que el nadó ha de transportar-se en portanadons de seguretat amb la criatura mirant cap arrere o en un cabàs homologat per al seu ús en el cotxe, i nou de cada deu valora els avantatges de l'Isofix (sistema d'ancoratge sense necessitat d'usar els cinturons), ja que hi facilita la instal·lació i n'augmenta la seguretat.

Quant al lloc més segur per a situar la cadireta, només el 38,84% contesta correctament: seient posterior posició central, mentre que un 18,84% creu que és el seient posterior esquerre, un 35,70% el seient posterior dret, un 0,58% el seient davanter i un 6,05% el seient posterior, en qualsevol posició.

No tots els cotxes tenen ancoratges en la posició posterior central

El seient posterior central és la ubicació que més protecció ofereix a la criatura dels impactes laterals i bolcades, si bé la major part dels automòbils no disposen ancoratges Isofix en aquesta ubicació i sí en els laterals.

En aquest cas, els experts recomanen el seient posterior dret, ja que permet tindre contacte visual amb el xiquet i proporciona un accés més segur des de la vorera per a accedir a la cadireta, tant per a instal·lar-la, com per a entrar i traure el xiquet del vehicle.

En la direcció de la marxa, des dels quinze mesos o deu quilos

Pràcticament la majoria dels pares imares coneix el moment que la normativa marca en el qual la xicalla pot viatjar mirant cap avant, a partir dels quinze mesos o deu kg de pes, encara que el recomanat és a partir dels quatre anys. El 3% creu que pot ser en qualsevol moment i el 5% quan es considere necessari.

A més, un 34,30% desconeix que quan el bebé viatja mirant cap arrere el suport ha de col·locar-se en una posició intermèdia, entre horitzontal i vertical, per a permetre al xiquet dormir amb tranquil·litat i evitar l'asfíxia postural.

Amb alçador fins al metre i mig

L'estudi revela que sis de cada deu famílies no coneix que l'alçador és recomanable fins que el menor fa 1,50 metres o fins que el cinturó s'ajuste perfectament a les seues condicions físiques i un 24,42% no sap que hi ha una relació entre el dispositiu i la talla.

Quant a si protegeix més l'elevador amb suport o sense, el 87,3% respon de manera incorrecta, ja que desconeix que el suport redueix el risc de mal al cap i evita el contacte del xiquet amb el lateral del vehicle.

També et pot interessar