Es podran dur a terme reunions veïnals respectant les mesures de seguretat

Així ho ha assegurat Justícia després que el Col·legi d'Administradors de Finques demanara un aclariment.

Es podran realitzar les reunions de comunitats de propietaris respectant totes les mesures de seguretat
Es podran realitzar les reunions de comunitats de propietaris respectant totes les mesures de seguretat

Una de les sancions contemplades per la Generalitat per l'incompliment de les mesures sanitàries per a frenar la Covid-19 en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, qualifica d'infracció molt greu fer reunions on hi haja persones majors de 65 anys.

L'apartat 3 de l'article 7 del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, de la Generalitat, que estableix el règim sancionador per l'incompliment de les mesures sanitàries per a frenar la Covid-19, qualifica d'infracció molt greu fer reunions on hi haja persones menors d'edat o majors de 65 anys.

La restricció als majors de 65 anys ha suscitat molta polèmica al llarg d'aquesta setmana perquè una interpretació literal de la normativa impediria fer reunions de comunitats de propietaris, que per llei s'han de dur a terme una vegada a l'any, o obligaria que es feren sense la presència dels i les propietàries majors de 65 anys.

El Col·legi d'Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana va demanar aclariments a la Conselleria de Justícia, ja que les sancions podrien ser de 30.000 a 600.000 euros i aquest és un risc que les comunitats de veïns no estan disposades a córrer. A més, a les zones vacacionals, les juntes de propietaris es fan habitualment a l'agost perquè hi puga assistir la major part del veïnat, però el compliment de la normativa obligaria a posposar-les sense data.

La Conselleria ha respost a la demanda de l'organització i ha explicat que aquest article “no ha d'interpretar-se de manera que una reunió en la qual es troben menors d'edat o majors de 65 anys ja és per se susceptible de ser considerada com a supòsit d'infracció", perquè amb aquesta interpretació “no podria celebrar-se cap esdeveniment, trobada o acte en els quals aquestes persones estigueren presents”.

Segons Justícia, per a aplicar correctament la normativa cal tindre en compte si les circumstàncies i el context d'una agrupació o aglomeració de persones concreta “impedeixen o dificulten l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció”. “Si en una reunió privada de persones, amb independència de la seua edat, es realitzen les activitats de manera que s'atenen i es compleixen les recomanacions i condicions sanitàries i de seguretat indicades en la normativa, no hi ha cap inconvenient perquè es faça", afig la Conselleria.

Així, es podrien realitzar les reunions de comunitats de propietaris que queden pendents sense risc de sanció, sempre que es duguen a terme respectant totes les mesures de seguretat establides en el decret llei, com respectar la distància de separació interpersonal, usar correctament la mascareta i tindre a l'abast gel hidroalcohòlic.

També et pot interessar