Les places ocupades per sanitaris durant la pandèmia es consideraran de "difícil cobertura"

Els contractes del personal sanitari eventual formalitzats o prorrogats des del 28 de febrer es prorroguen fins al 30 de novembre.

Personal sanitari, treballant amb mascareta
Personal sanitari, treballant amb mascareta / À Punt NTC

La Conselleria de Sanitat tindrà en consideració les "circumstàncies especials" derivades de la pandèmia de la Covid-19 a l'hora de regular el complement de productivitat variable dels professionals sanitaris i qualificarà com de "difícil cobertura" les places ocupades pel personal que ha treballat durant la crisi.

Una resolució publicada aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) afirma que és "de justícia" reconéixer la important tasca que estan desenvolupat els professionals, que "han sigut i són els artífexs de la contenció dels efectes d'aquesta pandèmia, i, lògicament, seran els artífexs de la recuperació de les activitats assistencials, buscant la normalitat en les nostres institucions".

El text assenyala que totes les places eventuals creades i els nomenaments de personal de caràcter eventual formalitzats o prorrogats des del 28 de febrer de 2020, amb la finalitat de cobrir les necessitats originades per la crisi, es prorrogaran fins al 30 de novembre de 2020. A més, si la situació ho aconsella aquesta pròrroga podria estendre's.

En matèria de permisos i vacances, una vegada que s'acorde la possibilitat de gaudi de dies de permís i de vacances en el període ordinari (juliol, agost i setembre), s'haurà d'organitzar perquè es garantisca la cobertura mínima entre un 65 i un 70% del personal de cada servei o unitat, llevat que l'evolució de la situació aconselle un percentatge superior.

Així mateix, es tindrà en compte la càrrega de treball i l'esforç del personal, de manera que es traslladarà tot això al sistema de productivitat variable.

També et pot interessar