Les persones transgènere no podran ser excloses dels processos de selecció de bombers

La Generalitat aprova una al·legació que elimina aquesta possibilitat d’exclusió.

Les persones transgènere no podran ser excloses dels processos de selecció de bombers
Les persones transgènere no podran ser excloses dels processos de selecció de bombers

El ple del Consell d’aquest divendres ha aprovat que les persones transgènere no podran ser excloses per raó de la seua identitat de gènere en els processos de selecció per a formar part dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, ha recalcat que “la identitat de gènere en cap cas és una patologia i com que no és una patologia” no pot ser un motiu d’exclusió per a ser bomber.

Per tal de fer-ho efectiu, la Generalitat ha aprovat aquesta al·legació que elimina la possibilitat d’exclusió en el decret, que estableix les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i les categories dels sis Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

Aquest decret pretén l’ordenació general dels SPEIS, tres d’àmbit municipal dels ajuntaments de les capitals de província (València, Castelló i Alacant) i tres d’àmbit provincial constituïts amb la fórmula de consorci i que estan integrats per les diputacions provincials, la Generalitat i els municipis consorciats.

Així, la nova norma regula la publicitat de les convocatòries i els sistemes d’accés: torn lliure, la promoció interna i mobilitat i el sistema d’accés del personal forestal, i estableix diferents aspectes dels processos de selecció, amb les fases, tipus de proves, cursos selectius i nomenament com a personal funcionari de carrera.

D’altra banda, també regula les diferents escales i categories: les proves físiques, els temaris per categories, les places reservades per a mobilitat i la distribució de places vacants en atenció a la forma de provisió, el barem de mèrits, la prova psicotècnica i el quadre d’exclusions mèdiques.

També et pot interessar