La nova regulació d’idiomes distribueix els cursos per dificultat i incorpora el basc i el romanés

A partir d’ara un mateix nivell de llengua es podrà cursar en un, dos o tres cursos.

Entrada de l’Escola Oficial d’Idiomes de València
Entrada de l’Escola Oficial d’Idiomes de València / EOI València

La Generalitat ha aprovat un decret que regula les característiques i l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. A partir d’ara, els cursos es distribuiran en funció de la dificultat d’aprenentatge, de manera que un mateix nivell de llengua es cursarà en un, dos o tres cursos.

Una altra de les novetats és que es completen els currículums de diversos nivells, al mateix temps que s’introdueixen els de noves llengües a les escoles oficials d’idiomes. Per exemple, hi ha el basc, el finés, el neerlandés, el polonés i el romanés.

Paral·lelament, el decret adapta la regulació de l’expedició dels certificats d’idiomes, amb una distinció entre la certificació del nivell de llengua i la promoció de curs en alguns nivells. Així, separa la possibilitat d’obtindre un certificat del fet que l’alumnat vulga continuar-hi, sempre que haja obtingut una valoració positiva del curs.

Finalment, la norma recull les condicions d’accés i mobilitat de l’alumnat, i la possibilitat de canviar de centre sense haver conclòs el curs, sobre la base del procediment establit.

També et pot interessar