Així és el nou carnet per punts: sancions més dures per usar el mòbil o no dur passat el cinturó

El projecte de llei que actualitza el carnet per punts serà remés a les Corts Generals per a l'aprovació definitiva.

Dona conduint
Dona conduint

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei elaborat pel Ministeri de l'Interior per a “millorar i actualitzar el sistema del permís i la llicència de conducció per punts”. Un projecte de llei que agreuja les sancions previstes per als comportaments que es considera que generen major risc per a la conducció, com usar el mòbil al volant o no utilitzar el cinturó de seguretat i altres elements de protecció. 

Aquesta reforma va quedar aprovada en primera volta pel Consell de Ministres el 10 de novembre de 2020 i ara es remetrà a les Corts Generals per a la tramitació parlamentària i aprovació definitiva.

Principals mesures arreplegades en el projecte de llei

  • Augmenten de 3 a 6 els punts per usar el mòbil amb la mà, mentre que es mantenen en 3 si s’utilitza sense tindre’l a la mà. La multa es manté en 200 euros.
  • S'eleven de 3 a 4 els punts per no utilitzar el cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció. A més, se sancionarà si algun d’aquests elements de protecció s’usa malament.
  • Elimina la possibilitat que turismes i motocicletes puguen passar en 20 km/h els límits genèrics de velocitat a les carreteres convencionals quan avancen altres vehicles.
  • Només el fet de “dur en el vehicle” mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres comporta una sanció de 3 punts.
  • El temps que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per a recuperar el saldo inicial de 12 punts passa a ser de 2 anys, sempre que s'haja perdut tot el saldo.
  • La superació de cursos de conducció segura es compensarà amb dos punts addicionals, sempre que es complisquen els requisits establits i es tinga saldo positiu de punts. La freqüència serà d’un curs cada dos anys i fins a un màxim de quinze punts
  • Tipifica com a infracció molt greu utilitzar dispositius d'intercomunicació no autoritzats en les proves per a obtindre i recuperar permisos o llicències de conducció o altres autoritzacions administratives per a conduir, o col·laborar o assistir amb la utilització d'aquests dispositius. La sanció serà una multa de 500 euros i la impossibilitat de tornar a presentar-se a les citades proves en el termini de sis mesos. 

Aquest projecte de llei s'integra en una estratègia més àmplia dissenyada per la Direcció General de Trànsit per tal de generar un nou model de seguretat viària alineat amb la política de la Unió Europea, que busca reduir en un 50 per cent el nombre de persones mortes i ferides greus per a l'any 2030 i avançar cap a una xifra pròxima a zero l'any 2050.

També et pot interessar

stats