Només una de cada cinc universitats ofereix activitats esportives per a estudiants amb diversitat funcional

Tan sols el 35,6% dels serveis d’esports universitaris assegura que tenen experiència en activitats per a aquest alumnat.

Només una de cada cinc universitats ofereix activitats esportives per a estudiants amb diversitat funcional
Només una de cada cinc universitats ofereix activitats esportives per a estudiants amb diversitat funcional

Només un 19,6% de les universitats espanyoles ofereixen activitats esportives per a estudiants amb diversitat funcional, segons un estudi de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i Fundació ONCE.

L’estudi Pràctica esportiva d’universitaris amb discapacitat: barreres, factors facilitadors i ocupabilitat ha tingut amb la participació de 42 universitats de 15 comunitats autònomes i 417 estudiants amb diversitat funcional.

Més del 90% dels entrevistats entén que és rellevant la pràctica d’activitat física i esportiva per part dels estudiants amb diversitat funcional, però només el 35,6% dels serveis d’esports universitaris asseguren que tenen experiència en activitats per a aquest alumnat.

En la mateixa línia, l’estudi assenyala que l’oferta de modalitats de pràctica esportiva específica o inclusiva és escassa o testimonial i que el 95,1% dels estudiants afirma que no participa en activitats esportives universitàries de competició.

Les modalitats esportives més practicades entre l’alumnat amb diversitat funcional en la universitat són natació, activitats aquàtiques, activitats dirigides com ciclisme de sala, ioga, pilates, aeròbic, activitats de sala o gimnàs, i córrer.

També et pot interessar