Els nadons morts abans de nàixer amb més de sis mesos de gestació seran inscrits en el registre civil

També hi podran ser registrades totes aquelles defuncions ocorregudes amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta orde, sempre que així ho sol·liciten els progenitors en el termini de dos anys

Nadons nascuts sense vida amb més de 6 mesos de gestació seran inscrits al Registre Civil
Dona embarassada prenent el sol, en una imatge d'arxiu / Hospitals Vithas

Els bebés morts abans de nàixer, però amb més de sis mesos de gestació, hauran de ser inscrits i podran tindre nom en l'arxiu del registre civil a partir d'aquest dimecres, 9 d'agost, tot i que aquesta inscripció no tindrà efectes jurídics, segons publicava aquest dimarts el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

La instrucció, signada el 31 de juliol per la Direcció General de Seguretat Jurídica fa referència a la disposició addicional quarta de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del registre civil, i estableix que en l'arxiu del registre civil han de figurar —sense efectes jurídics— les defuncions si aquestes ocorren després dels sis primers mesos de gestació i abans del naixement. Els progenitors, a més, poden posar-li nom.

Amb aquesta norma del 21 de juliol se'n modificava una altra del 26 de maig de 1988 sobre uns models del registre civil. S'aprovava així la declaració de nascuts sense vida després dels sis mesos de gestació (model 9bis).

En aquest supòsit, i amb el certificat mèdic acreditatiu de la defunció, el registre civil obrirà l'expedient corresponent en un llibre físic o en la modalitat digital, segons que s'hi haja implantat o no la Llei 20/2011, de 21 de juliol.

Hi figurarà el nom del nadó juntament amb el de la mare

En concret, el registre civil conservarà en un arxiu les declaracions numerades i ordenades (model 9bis) de les defuncions ocorregudes després dels sis primers mesos de gestació i abans del naixement. Hi constarà la signatura de la persona declarant i, d'almenys, dos facultatius. S'indicarà també, si escau, el nom del nadó.

El registre tindrà un índex en el qual constarà el nom i cognom de la mare i, si correspon, també el del fill. A més, es numerarà correlativament per a facilitar la cerca. Així mateix, a sol·licitud de qualsevol dels progenitors, s'expedirà una certificació en la qual constaran les dades del part i, en els casos on n'hi haja, el nom del fill o filla nascut sense vida.

Finalment, en les defuncions de nadons amb més de sis mesos de gestació ocorregudes abans d'aquest dimecres 9 d'agost, els progenitors tindran un termini de dos anys per a sol·licitar-ne la inscripció en el registre civil. Ho podran fer en el corresponent al seu domicili o en el que tinga arxivada la defunció en el lligall de criatures abortives. En eixe cas, s'hi localitzaran les dades del nadó i s'inscriuran en el nou arxiu de nascuts sense vida després dels sis mesos de gestació.

També et pot interessar

stats