El Ministeri de Sanitat aprova una guia per a treballar en la incidència de les variants Covid

S'establirà una xarxa de laboratoris que desenvolupen capacitats de seqüenciació del virus.

Laboratori de seqüenciació de virus
Laboratori de seqüenciació de virus

El Ministeri de Sanitat ha aprovat un protocol sobre la seqüenciació genòmica del SARS-CoV-2, una guia per a treballar en la incidència de les variants genètiques del virus i per a identificar noves variants, que puguen ser d'interés per a la salut pública. Segons informa Sanitat, el document, elaborat per la ponència d'alertes i plans de preparació i resposta, dependent de la comissió de salut pública del Consell Interterritorial, permet avançar en la determinació d'aquestes variants, que és normal que apareguen en un virus.

La majoria no proporcionen un avantatge selectiu ni suposen canvis que alteren el seu comportament o patró d'infecció, però poden donar-se casos en els quals algunes variants augmenten la seua transmissibilitat o virulència, o que permeten al virus escapar a l'acció dels anticossos neutralitzadors generats després d'una infecció natural o l'administració d'una vacuna.

Per això, és important per al control de la pandèmia, segons subratlla Sanitat, afegir la seqüenciació genòmica a la vigilància epidemiològica del virus. Per a integrar eixa seqüenciació genòmica en el sistema de vigilància s'ha d'establir una xarxa de laboratoris que desenvolupen les capacitats de seqüenciació.

Aquesta xarxa, a la qual es refereix el protocol, estarà coordinada per Sanitat en col·laboració amb el Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III, que actuarà com a nucli central amb tot el que estiga relacionat amb aspectes cientificotècnics de la seqüenciació i l'harmonització de procediments.

Per a la identificació i el seguiment de les variants circulants a Espanya es fixa un procediment; també s'estableix un mètode perquè la informació s'integre en el sistema de vigilància epidemiològica, i a més s'inclou una guia per a la presa, l’enviament i el maneig de mostres. El document s'ha redactat d'acord amb les recomanacions europees i internacionals.

El Centre Europeu per a la Detecció i el Control de Malalties (ECDC) ha proposat diverses mesures de salut pública per a contindre la transmissió comunitària de variants d'interés, que es reflecteixen en el protocol, com la detecció precoç de la circulació de les variants mitjançant seqüenciació genòmica en grups diana.

També s'estableix determinar la incidència de casos d'aquestes variants en la població, el seguiment de casos i contactes intensificat en persones amb vincles epidemiològics coneguts en zones amb una important circulació de les variants d'interés, i les possibles restriccions de moviment en aquestes zones.

El document, segons el ministeri, estarà permanentment en revisió en funció de l'evolució de la pandèmia i de la informació nova que es dispose de la infecció per SARS-CoV-2.

També et pot interessar